JUSS OG SAMFUNN

Er egentlig IKT så viktig for Norge?

Ny rapport har svaret.

IKT-næringen danker ut alle andre i fastlandsøkonomien, ifølge en ny rapport.
IKT-næringen danker ut alle andre i fastlandsøkonomien, ifølge en ny rapport. Bilde: Colourbox
18. mai 2015 - 09:56

Nå skal det endelig være dokumentert:

IT-bedriftene bidrar langt mer til verdiskaping, økonomisk vekst og samfunnsøkonomisk nytte enn det øvrige næringslivet.

Det er konklusjonen i en rapport som publiseres mandag.

Prispress

Utfordringen er prisfall:

IT-løsninger og utstyr blir stadig bedre, men det det får ikke bedriftene uttelling for på grunn av prispress.

Dette kommer frem i rapporten "Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag", som Menon Business Economics har laget På oppdrag for IKT Norge.

Formålet med den er å finne ut hvor viktig denne næringen egentlig er for næringslivet og samfunnet totalt.

Denne hører med: – Dette må bli noe annet enn en Petter Smart-plan

Samfunnsblod

Gang på gang fôrer IT-folk oss med påstander om at informasjons- og kommunikasjonsteknologi er blodet i samfunnets årer.

At bidragene herfra er livsviktige for verdiskaping, økonomiske vekst og konkurransekraft.

Her er IKT Norge så ærlig som å si at organisasjonen følte behov for å sjekke om dette faktisk kan dokumenteres.

Senere denne mandagen samles næringsliv og politiske topper for å diskutere om rapporten dokumenterer såpass.

Les gjerne: Ny digitalplan skal gi billion-vekst

En smak:

Her er noen smakebiter på hva fagfolkene hos Menon fant:

Først noen begreper:

Den norske IKT-næringen kan deles inn i fire kjernebransjer:

  • Telekom
  • Generelle programvarer
  • Skreddersydde IT-tjenester
  • IKT driftstjenester

I tillegg to støttebransjer: IKT-industri og IKT-handel.

Sysselsetting

Studien anslår antall sysselsatte i norsk IKT-næring til drøyt 100.000, som tilsvarer omtrent 3,8 prosent av sysselsettingen i Fastlands-Norge i 2013.

Sysselsettingen i IKT-kjernenæringen har økt med 21,1 prosent siden år 2000, som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,7 prosent.

Dette er en markert sterkere sysselsettingsvekst enn i næringslivet for øvrig, skriver Menon.

Solide verdier

Målt i verdiskaping er IKT-næringen enda større. Bruttoverdiskapning utgjorde 4,9 prosent av Fastlands-BNP i 2013, som tilsvarte 98,7 milliarder kroner.

Siden år 2000 har gjennomsnittlig årlig vekst i bruttoverdi vært på 5,9 prosent i næringen som helhet, og 7,4 prosent i kjernenæringen.

Særlig for kjernenæringene i IKT er veksttakten markert sterkere enn i næringslivet for øvrig, ifølge fagfolkene.

Lønnsomt

Målt pr. sysselsatt har årlig vekst i bruttoverdiskapning siden år 2000 vært på over 6 prosent for IKT-næringen samlet, målt i faste priser (volumbasert vekst).

Dette er merkbart sterkere enn det representative næringslivet og industrien, som ligger rundt 2 prosent.

Så du denne? – For lite omstilling fra regjeringen

Prisfall skjuler

Målt i løpende priser blir differansen litt mindre fordi IKT-næringen har opplevd fallende priser. Dermed er hele økningen i verdiskapning knyttet til økt volum.

Når prisforhold trekkes inn, reduseres årlig vekst for IKT-næringen med om lag ett prosentpoeng til drøyt fem prosent. Den fordobles for de øvrige næringslivsgrupperingen, til drøyt fire prosent.

Kvalitetsforbedringer fanges ikke opp av statistikken. I IKT-næringen er det typisk at innovasjonskonkurranse presser prisene på nye og forbedrede produkter ned.

Her ser Menon en sjult økning i den samfunnsøkonomiske lønnsomheten:

Samfunnet får stadig bedre utbytte av IT-løsninger og utstyr, uten at det kommer IT-næringen til gode i form av økt inntjening.

Produktivitet

Arbeidsproduktiviteten er klart høyere i IKT-næringen enn i de store næringsgrupperingene.

I 2013 var bruttoverdiskapningen pr. ansatt om lag 1 million kroner.

Til sammenligning var bruttoverdiskaping per ansatt 762.000 kroner for Fastlands-Norge sett under ett, og 684.000 kroner i det representative næringslivet.

Les også: 61 skoler lar elevene bruke internett under eksamen

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.