Er jaguar et kjøretøy eller kattedyr? Algoritmer pøser ut CO2 for å forstå språket vårt

Når forskere i maskinlæring og algoritmer verden over utvikler algoritmene sine, skjer det med enorme mengder beregninger og et tilsvarende stort strømforbruk.

Er jaguar et kjøretøy eller kattedyr? Algoritmer pøser ut CO<sub>2</sub> for å forstå språket vårt
Er en jaguar en bil eller et rovdyr? For å forstå ordet «jaguar» i en tekst, må konteksten analyseres. Jo større tekst som analyseres, desto mere nøyaktig vil forståelsen være, siden algoritmen har mer kontekst å forholde seg til. Hvis teksten inneholder kontekst i form av ord som byttedyr, jungel, flekker, hjørnetenner, jaktmønster og lignende, vil algoritmen kunne vurdere at teksten dreier seg om en stor katt. Foto: Geran de Klerk / Unsplash

656 MWh. Så mye strøm har det ifølge ny forskning gått med for å utvikle og trene den såkalte Transformer-algoritmen. Det tilsvarer over 280 tonn CO2 sluppet ut til atmosfæren, hvis beregningene er foretatt med strøm fra en energimiks som i det amerikanske strømnettet. Transformer-algoritmen er bare én blant en rekke algoritmer som alle har vist seg veldig energikrevende å utvikle og optimere.