ErgoGroup kjøper børstraktor

Postens dataselskap, ErgoGroup med Per Andersen i spissen (bildet), kjøpte opp 50,5 prosent av aksjene i Electric Farm til en overkurs på 75 prosent fra siste notering i gråmarkedet. Nå skal den elektriske farmen bli ErgoGroups børstraktor-

ErgoGroup, tidligere kjent som Posten SDS, kjøper majoriteten av aksjene i Electric Farm ASA i en handel som verdsetter det gråmarkeds-noterte selskapet til nærmere 90 millioner kroner.

Dette er en langt høyere pris enn hva gråmarkedet har verdsatt selskapet til. Gårsdagens notering verdsatte Electric Farm til noe mer enn 50 millioner kroner.

- ErgoGroup vil tilføre Electric Farm en seriøsitet og soliditet som vil være nødvendig for å utvikle selskapet videre. Med ErgoGroup i ryggen kan vi påta oss oppdrag for alle typer selskaper og organisasjoner. Dette er i tråd med vår strategi og ambisjon om å påta oss stadig større og mer komplekse oppdrag i Norge og internasjonalt, sier administrerende direktør i Electric Farm Nils Petter Liljedahl.

Liljedahl sier til digitoday.no at ErgoGroup vil bruke Electric Farm til å gjøre inntog på børsen. Når en eventuell børsnotering vil finne sted kan ikke Liljedahl svare på, og henviser til styret som skal velges på neste generalforsamling.

Liljedahl ser på ErgoGroup som en døråpner for Electric Farm inn i miljøer og markeder de ikke har vært sterke på, og denne gleden er gjensidig skal vi tro selskapet.

- Dette gir oss en annens soliditet og lønnsomhet. Vi skal være et lønnsomt selskap, men vi har flere ganger opplevd at de lønnsomme prosjektene går til de store konsulentselskapene. De små og ikke lønnsomme prosjektene har blitt igjen og tatt knekken på mange av de små selskapene, sier Liljedahl som mener at partnerskapet med ErgoGroup vil styrke konkurransekraften til Electric Farm.

- Rent bedriftsøkonomisk ser jeg på dette som en gullkantet avtale for oss, sier Lijedahl til digitoday.no.

Electric Farm har vært kjent for et sterkt miljø på Microsoft, noe EgroGroup ikke kan si. Som følge av aksjekjøpet og samarbeidet skal EgroGroup tilføre sine Microsoft ressurser inn i Electric Farm. Dette vil føre antall ansatte i konsulentselskapet opp til i underkant av 100.

Det var ikke mulig å få kommentar fra verken Per Andersen, administrerende direktør i ErgoGroup eller andre talspersoner for selskapet.

Til toppen