Ergogroup skal levere løsning for E-valg 2011

Skal realiseres i åpen kildekode, og bygger på produkter fra spanske Scytl.

Ergogroup skal levere løsning for E-valg 2011

Skal realiseres i åpen kildekode, og bygger på produkter fra spanske Scytl.

Kommunal- og regionaldepartementet melder at Ergogroup er innstilt som leverandør og utvikler av et sentralt valgadministrativt IT-system med en løsning for elektronisk stemmegivning. Endelig kontrakt skal undertegnes 15. desember. Systemet skal benyttes ved forsøket med elektronisk stemmegivning som utvalgte kommuner skal være med på ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011.

Tilbudet fra Ergogroup vant fram i konkurranse med to andre leverandører. Prosjektleder Henrik Nore i E-valg 2011-prosjektet sier til digi.no at man fram til kontrakten er undertegnet må ta forbehold om mulige klager.

Tilbudene ble vurdert etter kostnader, løsning, kompetanse og implementering. Ergogroup ble vurdert som best på kostnader og løsning, og «tilnærmet like god» som beste tilbyder på kompetanse og implementering. Kontrakten har en anslått verdi på 30 millioner kroner med mulighet for ytterligere 30 millioner.

I meldingen fra departementet heter det:

– Kildekoden i e-valløysinga vil være open og fritt tilgjengeleg for alle. Dette er viktig for å ivareta innsynet og openheita i valprosessen.

Ergogroup-tilbudet bygger på produkter fra spanske Scytl som underleverandør. Scytl har arbeidet med løsninger for elektroniske valg siden midt på 1990-tallet, og har flere patenterte teknologier, blant annet innen sikkerhet og kryptering. Selskapet har egne produktfamilier innen de tre områdene som inngår i det norske prøveprosjektet: Stemmegivning over Internett, elektronisk stemmegivning i valglokaler, og valgadministrasjon.

Kjerneteknologien til Scytl heter Pnyx.core. Scytl mener denne teknologien garanterer at elektronisk valg har samme nivå innen tillit, sikkerhet og personvern som valg med stemmesedler på papir.

Alle avgitte stemmer forsegles i digitale konvolutter som ingen andre enn valgstyret kan åpne, heller ikke systemadministratorer. Teknologien støtter en rekke systemer for autentisering, og har mekanismer for å sikre mot valgfusk. Velgeren har anledning til å verifisere at stemmen blir behandlet korrekt. Alle valgprosesser er sporbare og reviderbare. Flere typer klienter kan brukes, også mobiltelefoner og digital-tv. Løsningene kan dimensjoneres opp til mange millioner velgere.

Scytl har hittil levert valgløsninger til offentlige myndigheter i Spania, USA, Frankrike, Østerrike, Sveits, Storbritannia, Filippinene, Argentina, Mexico, Finland og Australia.

Ifølge nettstedet til E-valg 2011, vil det i forsøket være opptil den enkelte å velge mellom elektronikk eller papir når man skal stemme. De som stemmer elektronisk må identifisere med en elektronisk ID. Departementet ønsker fortrinnsvis å benytte det nasjonale e-ID-kortet som vil bli tilgjengelig som en del av det nasjonale ID-kortet.

De som stemmer over nett, vil kunne angre seg og bytte stemme helt til valget stenges. Stemmer man flere ganger, vil bare den sist avgitte stemmen telle. Hvis en person leverer en stemmeseddel av papir, vil dette registreres og automatisk nulle alle tidligere og etterfølgende elektroniske stemmer fra vedkommende.

Departementet mener dette gir det nødvendige vernet mot tvang i valgprosessen, og sikrer at alle stemmer forblir anonyme.

    Les også:

Til toppen