Ericsson får milliardoppdrag

ICO Global Communications, telekomselskapet som satser på global mobildekning via satellitt, bestemte mandag at konsortiet bestående av Ericsson, NEC og Hughes får oppdraget med å levere den jordbundne infrastrukturen til nettet.

ICO Global Communications, telekomselskapet som satser på global mobildekning via satellitt, bestemte mandag at konsortiet bestående av Ericsson, NEC og Hughes får oppdraget med å levere den jordbundne infrastrukturen til nettet.

Verdien på kontrakten oppgis til 600 millioner dollar, vel fire milliarder norske kroner. Av dette utgjør det svenskeide Ericssons andel 80 millioner dollar, eller i overkant av 540 millioner kroner.

Kontrakten ventes å øke betraktelig i størrelse etter hvert som nye funksjonskrav og behovet for kapasitetsutvidelser melder seg i løpet av de nærmeste ti årene. Ifølge Ericsson vil oppdraget for konsortiet samlet fort kunne overstige 6,7 milliarder kroner, hvorav mer enn én milliard vil tilfalle Ericsson.

Ifølge avtalen, som ble signert i Tokyo mandag, får NEC, Ericsson og Hughes ansvaret for utvikling, konstruksjon, produksjon, installasjon og testing av ICOs jordbundne nett, kalt ICONET. Denne infrastrukturen består av 12 såkalte SAN-enheter, som er forkortelsen for aksessnodene for satellittnettverket, som skal spres over hele kloden. I tillegg skal konsortiet bygge to nettverksadministrasjonssentre med tilhørende fasiliteter. Hvert SAN-kompleks vil bestå av fem sporingsantenner med det kontroll- og svitsjeutstyret som trengs for å gi en sikker og kvalitativt god nok forbindelse mellom satellittene og det jordbundne nettet.

Hver SAN vil i tillegg bli koplet til det vanlige jordbundne telenettet - jamfør Telenors linjenett - og de ulike mobilnett som finnes, fortrinnsvis GSM-nettet. Alle de 12 SAN-enehetene i det globale ICO-nettet vil bli bundet sammen med hverandre gjennom høyytelses digitale linjer.

Ifølge Ericssons pressebyrå, Eripress, vil installasjonen av ICONET-infrastrukturen begynne allerede i september, og målet er å ha arbeidet avsluttet innen august 2000.

ICO-sjefen sjøl, svensken Olof Lundberg, sa under avtaleinngåelsen i Tokyo at "vi har nå sikret oss de beste i klassen som partnere til arbeidet med å utvikle og levere det nettverket vi trenger for neste århundre."

Til toppen