Ericsson med kanontall

Ericsson leverer også gode tall til markedet og slår knock-out på forventingene i markedet. Selskapet hadde for årets ni første måneder et resutlat før skatt på 24.1milliarder kroner, motmarkedets forventinger på 22,5 milliarder.

Den svenske mobilgiganten la frem sine kvartalstall for tredje kvartal fredag. I forkant av fremleggelsen var det knyttet stor spenning til resultatet i det svenske selskapet ville se ut kontra det som finske Nokia la frem torsdag. Som et resultat av de gode tallene fra Finland steg også Ericsson-aksjen på den svenske børsen med nesten 10 prosent i går. Fredag kan det bli mer.
Les om Nokia resultatet: Nokia innfrir

Estiamter innhentet av SME fra 23 analytikere var ikke så veldig positive, der man regnet med 22,5 milliarder svenske kroner i resultat før skatt for årets ni første måneder. Men viktigst er ikke nødvendigvis tallenes størrelse, heter det fra mange av analytikerne, men mer hvor stort tapet har vært for Ericsson i mobildivisjonene og hva de skal gjøre med dette problemet.

Ericsson leverer knalltall til markedet med gode 24,1 milliarder og er godt over de 22,5 som var forventet i forkant. Det representerer en vekst på 205 prosent fra året før. For kvartalet separat var tallene også gode med et resultat på 5,5 milliarder der analytikerne kun hadde tro på at det skulle komme 3,8 milliarder.

Den store årsaken til det gode resultatet er å finne i salget av GSM-systemer, som ha bidratt til at selskapet har økt salget med 35 prosent under ett fra fjoråret. Ordreinngangen var for de tre første kvartalene på 212,9 millioner svenske kroner, mens det kun var forventet 187 millioner i snitt fra analytikerne. Det er de to divisjonene for mobilnett og forbrukerprodukter der i hovedsak som bidrar mest til veksten med henholdsvis 34 og 43 prosents økning i omsetninge fra ett år tilbake. For mobile systemer har selskapet hatt en vekst på 44 prosent, hvilket er noe bedre enn markedet generelt. Ericsson justerte sine estiamter for 2000 og forventer nå en salgsvekst på 25 prosent, med en driftsmargin på 6 - 7prosent

Men problemene som har vært i forbrukerdivisjonen er der fortsatt, for divisjonen taper fremdeles penger på driften. I siste kvartal lød underskuddet for avdelingen på hele 4,1 milliarder svenske kroner. Derfor har også ledelsen satt i gang ett progam for å kutte kostnader slik at overskuddet igjen skal komme tilbake. "back to Profit" skal spare bedriften for 10 milliarder svenske kroner innen 2002, hvilket kan være en god ting ettersom divisjonen har tapt 5,9 milliarder så langt i år, og regner med at tallene blir enda rødere med hele 16.9 milliarder i tap for hele året under ett.

Så langt har GSM-markedet vært det store for Ericsson, men med introduksjonen av tredje generasjon mobiltelefoni, UMTS, regner selskapet med at man når det samme volumet i løpet av tre år som man gjorde i løpet av 10 for GSM. Selskapets intensjon er å vokse raskere enn markedet hvilket betyr en salgsvekst på over 20 prosent.

Til toppen