Helse-IT / e-helse

Erobrer nye markeder med personvernløsninger og strukturerte data

Grunnlegger og daglig leder Magnar Høyvik mener en hovedgrunn til at selskapet Avans har lyktes i markedet for programvare til helsesektoren, er at de har spesialisert seg på personvern og strukturerte data.

Har funnet sin bransje: Avans leverer software til private og offentlige bedrifter innen helse-, rehabilitering og attføring.
Har funnet sin bransje: Avans leverer software til private og offentlige bedrifter innen helse-, rehabilitering og attføring. (Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no)

Grunnlegger og daglig leder Magnar Høyvik mener en hovedgrunn til at selskapet Avans har lyktes i markedet for programvare til helsesektoren, er at de har spesialisert seg på personvern og strukturerte data.

  • helse-it
Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

DALE I SUNNFJORD (digi.no): I desember i fjor kjøpte investorselskapet Atlantis Vest opp 56 prosent av aksjene i programvareselskapet Avans med avdelinger i Dale i Sunnfjord og Bergen. Atlantis er investeringsselskapet til Rieber-familien i Bergen som i 2012 solgte matvareselskapet Rieber & Søn for et milliardbeløp til Orkla. Toro og Denja var blant merkevarene som fulgte med i handelen.

I skvis: Magnar Høyvik satset på egen hånd da han ikke trivdes helt i jobben han flyttet hjem til, samtidig var familien etablert i nybygd hus og barna hadde fått nettverk. – Det er utelukkende en styrke for oss å holde til i Dale, sier han. Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

Nå bruker de av midlene til investeringer i nye bransjer, og IT-selskapet med base i Dale, et tettsted med cirka 1500 innbyggere, ble vurdert så interessant at det endte med oppkjøp. Ved siden av Atlantis Vest eier gründer Magnar Høyvik selv 34 prosent av aksjene og ansatte nøkkelpersoner 10 prosent.

– Atlantis Vest så nok både på at vi har skapt vekst gjennom produktutvikling og ikke minst på utviklingsmulighetene videre. Det er mange systemer som skal fornyes de kommende årene. Sektoren står overfor omfattende digitalisering og økt bruk av velferdsteknologi. Med en finansiell investor på plass har vi bedre forutsetninger for å utvikle oss. Atlantis er en aktiv eier som både bidrar på styresiden og som investerer i selskapet. Vi er glade for å ha fått dette på plass. Jeg tror dette er en langt bedre løsning enn om vi fikk et oppkjøpsfond inn på eiersiden, sier Høyvik.

100 IT-arbeidsplasser

Vi møter gründeren i lokalene til selskapet i andre etasje i Dale Senter. Kommunesenteret i Fjaler ligger 45 minutters biltur fra Førde, på grensen til Ytre Sogn. Det regionale arbeidsmarkedet strekker seg til steder som Førde, Askvoll, Hyllestad, Leirvik, Lavik og Høyanger.

Dale har en spesiell konsentrasjon av IT-arbeidsplasser. At selskapet Enoro, som leverer programvareløsninger til energibransjen, har hovedkontor her er den viktigste grunnen til de 100 IT-arbeidsplassene.

Holder til her: Det enkle er ofte det beste. Avans holder til innenfor denne døren i andre etasje i kjøpesenteret i Dale. Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

Men her holder også halvparten av de 17 ansatte i vekstselskapet Avans til. I løpet av sommeren ansetter de en til. Den andre halvparten holder til i C. Sundts gate ved Strandkaien i Bergen.

Høyvik sier målsettingen til Avans er å være en av landets ledende leverandører av bransjeløsninger, og den ledende leverandøren innenfor definerte bransjer.

– Jeg tror en viktig grunn til at vi har lyktes, er at vi har spesialisert oss på spesifikke sektorer innen helse. Det var en erkjennelse av at du ikke kan gape over alt, da er det bedre å spesialiserer seg på et område der du kan bli veldig god.

Markedet Avans leverer tjenester til er private og offentlige institusjoner innen helse-, rehabilitering og attføring. Beitostølen Helseportsenter, Montebellosenteret på Mesnali og Fretex er blant kundene.

– 80 prosent av kundene våre er i privatmarkedet, resten i det offentlige. Men vi ser at det offentlige blir stadig viktigere for oss. Gjennom Fretex formidler vi 3500 personer til arbeid årlig.

Gøy på jobb: Stemningen er god på kontoret til IT-teknikerne. Her slår Robert Grønning av en prat med utvikler Knut Strømmen (t.v.). Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

Sensitive data krever sikkerhet

– En utfordring innen helse er personvern, du må ha systemer som fungerer samtidig som de tar vare på sikkerheten til brukeren i forhold til personopplysninger. Det må være tilgjengelig samtidig som brukeren er sikret konfidensialitet. Behandling av sensitive data krever spesiell sikkerhet. Vi har jobbet mye med å finne gode løsninger, blant annet ved bruk av Bank ID. Vi har gjort det enklere for både bedriftene og brukerne.

Høyvik mener helsesektoren har mye å gå på når det gjelder IT-løsninger. Han mener et av hovedproblemene er at tankegangen har vært å flytte papirskjema over til digitale plattformer.

Riktig å få inn investor: Gründer Magnar Høyvik uttrykker glede over å ha fått med Rieber-familiens investeringsselskap Atlantis Vest på eiersiden. – Det gir oss muskler til å vokse, sier han. Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

– Det er en tendens til at man vil samle data i PDF-form, likt de skjemaene man har på papir. Vi syns ikke det er en bra måte å digitalisere på, blant annet fordi det ikke gir mulighet til gjenbruk av data. Vi tenker i strukturert form, noe som åpner for flere muligheter når vi skal håndtere data gjennom søkbare baser i et system som kommuniserer. Vi er opptatt av at ting skal henge sammen. Innenfor helsesektoren i dag blir det gjort mye dobbeltarbeid. Der hjelper vi til med effektivisering.

Hvordan opplever du utviklingen med digitalisering innen norske helsevesen?

Det blir bedre, men det er et «tankskip» som skal snu. Det er komplekst å få det til å snu seg i riktig retning.  

Effektiviserer med innovasjon

50 prosent av aktiviteten i selskapet er innovasjon.

– Vi må tenke to-tre år frem i tid fra ideene kommer. Vi er ute og jobber med aktørene i markedet for å finne ut hva de trenger. Vi må «se i glasskulen». I utgangspunktet vet ikke kundene hva slags produkt de trenge. Det er vår jobb å finne ut av. Vi tenker ut nye løsninger og tar de videre til IT-utviklere som koder systemene. I arbeidsstyrken har vi både helsepersonell, jurister og økonomer i tillegg til IT-folk.

Høyvik bruker et eksempel fra en kunde:

– Vi spurte dem «Hva bruker dere tid på?» Et av svarene var at for hver pasient sendte de ut et brev der pasienten skulle svare på om vedkommende takker ja til plassen eller ikke, informere om tidligere sykdommer, den aktuelle lidelsen og så videre. Dette er opplysninger som skal inn i journal. Med vår løsning slipper du å gjøre det manuelt, og data kan gjenbrukes under behandling.

– Vi kartla og fant ut at tidsbruken på dette for en pasient var halvannen time, i tillegg til at de brukte 85.000 kroner på frakt årlig. Med 1600 pasienter ble det 2400 arbeidstimer på et år. Vi garanterte at vi kunne effektivisere dette arbeidet med 1200 timer årlig. Det er over et halvt årsverk.

Sosialt: Avans er en forholdsvis liten og gjennomsiktig bedrift der det sosiale blir tillagt stor vekt. Lunsjen er et høydepunkt. Fra venstre Sven Naustdal (innleid konsulent), Jo Inge Gåsvær (selger), Magnar Høyvik (daglig leder), Robert Grønning (IT-tekniker), Line Storehaug (prosjektleder/konsulent), Knut Strømmen (utvikler) og Jørn Tore Barsnes (IT-tekniker). Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

Startet med jobbskvis

Avans ble etablerte i 2005. Nå har de 90 installasjoner over hele landet, og 2500 daglige brukere av systemene sine. Den skalerbare attføringsløsningen Ad Opus utgjør cirka 50 prosent av markedet.

– Vi leverte dette produktet høsten 2011 og signerte 25 kontrakter første halvår 2012. Vi har opprettet over 70 installasjoner. Vi har vokst bratt, og med Atlantis Vest inne på eiersiden er vi rigget for videre vekst. Vi har bygget opp en solid portefølge, der halvparten av omsetningen kommer fra abonnement fra bruk av systemene våre, det vil si faste inntekter, sier Høyvik.

Selv er han økonomiutdannet med lidenskap for IT. Han jobbet i Visma og ErgoSoft i Bergen før han hoppet på et godt jobbtilbud hos Telenor i Førde i 1997.

– Jeg er oppvokst i Dale og da det kom et godt jobbtilbud, flyttet vi hjem. Jobben ble ikke helt som ventet. Etablert med nybygd hus og familie her, måtte jeg ta et valg om jeg skulle fortsette i en jobb jeg ikke trivdes helt i, eller prøve å etablere noe selv, forteller han om oppstarten. Det er investert 35 millioner i selskapet siden starten, 7 millioner er tilskudd fra Innovasjon Norge, resten er egne midler og lån.

Begynte med lokalt rehabiliteringssenter

Det startet lokalt, hos Haugland Rehabiliteringssenter.

– Det startet med journalsystem, noe vi fortsatt driver med. Overlege Eirik Fismer på Hauglandsenteret hadde noen tanker om hva de trengte.

Hvordan er det å drive en slik virksomhet fra et sted som Dale?

– IT er en næring jeg mener egner seg godt å drive i distrikts-Norge. Det er klart vi så på beliggenheten og muligheten til å rekruttere folk her. Derfor startet vi avdelingen i Bergen samtidig.

– Men selv om vi konkurrerer med Enero om gode folk, har samtidig Dale et fagmiljø for IT. Det gjør det mer attraktivt å komme hit. Vi opplever både at folk flytter hit for å jobbe, og vi har også en del innpendling fra nabokommunene. Det er langt mindre gjennomtrekk i jobbene enn i en by der arbeidstagere i større grad «shopper» jobber. Jeg mener det utelukkende er en styrke at vi holder til her. Det er 30 minutter til flyplass, kort vei til Bergen, samtidig som vi beveger oss mye rundt til kundene med bil.

Kodeknekkere: Bak denne glassruten blir det lagt et avgjørende grunnlag. Fra venstre Jørn Tore Barsnes, Knut Strømmen og Robert Grønning. Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

Kultur for å tenke stort

– Vi holder til i et område som historisk er vant til å tenke større enn lokalmiljøet, med produksjon av Dale sko, Åsnes ski og Helle kniver. I nyere tid United World College, Haugland Rehabiliteringssenter, Enoro og Nordisk kunstnersenter. Det er et rikt teatermiljø her, som gjør at vi har kulturtilbud i kombinasjon med arbeidsplasser. Sunnfjordinger og sogninger er også ærekjære sjeler. Den kulturen er en styrke.

Line Storehaug er en av dem vi treffer hos Avans. Hun flyttet til Dale fra Kolbotn for et år siden.

Sentrale folk: Grunnlegger og daglig leder Magnar Høyvik til høyre, selger Jo Inge Gåsvær til venstre. Høyvik har bygget opp IT-selskapet Avans fra null til 18 ansatte og 15 millioner i omsetning på 12 år. Gåsvær har bakgrunn fra helse og idrett, blant annet har han vært fysisk trener i Sogndal Fotball. Foto: Jørn-Arne Tomasgård, Digi.no

– Mannen min er fra Askvoll, og da jeg fikk denne jobben bestemte vi oss for å flytte. Det er veldig bra at det finnes så faglig utfordrende jobber her, hvis ikke hadde vi nok ikke flyttet hit. Jeg tenker at det egentlig er ganske utrolig, sier hun. Storehaug har en master i helseledelse og kommer fra jobb på Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Oppegård.

Selger Jo Inge Gåsvær mener sjefens lederstil er medvirkende til at folk blir værende og trives på jobb.

– Han involverer folk og har en flat lederstruktur. Samtidig har han mye å lære bort. Magnar er en viktig årsak til at bedriften går bra. Den æren skal han ha. Han har en unik kombinasjon av datakunnskap, bransjekunnskap, gründertankegang og lederegenskaper.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen