Et tele-kluster skapes rundt Nokia

Ingen dokumenterte fakta foreligger, men mye tyder på at mange utenlandske selskap har etablert forsknings- og utviklingssentra rettet mot trådløs teknologi i Finland først og fremst for å komme nærmere Nokia, og allerhelst inngå partnerskap med den finske giganten.

Ingen dokumenterte fakta foreligger, men mye tyder på at mange utenlandske selskap har etablert forsknings- og utviklingssentra rettet mot trådløs teknologi i Finland først og fremst for å komme nærmere Nokia, og allerhelst inngå partnerskap med den finske giganten.Tele-klusteret, som geografisk inkluderer Stockholm og Helsinki, er blitt lagt merke til. Mange store IT-selskap har etablert sine sentre for forskning og utvikling innenfor mobilteknologi i Stockholm eller Helsinki.

Telekom-teknologi er den klart mest voksende industrien i Finland. I løpet av 90-årene har veksten på eksport av teleteknologi vokst med 30 prosent pr år, og Nokia står for vel 90 prosent av dette. Så det er liten tvil om at det finske teleklusteret IKKE ville eksistert uten Nokia.

Den viktigste arena for utvikling av trådløs teknologi i Finland er Mobile E-Services Bazaar, etablert i 1999 av Hewlett-Packard Company. Målet er å fremme applikasjoner, partnerskap og markeder innenfor mobil kommunikasjonsteknologi. Forutsetningen er, imidlertid, støtte for HP-UX , Unix og e-speak systemer, samt kompatibilitet med WAP 1.1 og en felles visjon om trådløse tjenester. For øyeblikket er partnere i Bazaar Nokia, Cisco, Oracle, Motorola og F-Secure.

Fra plog til IT
Det finske mirakel staves "N-O-K-I-A". Redaktør for digitoday.fi, Jukka Viitasaari, og hans medarbeidere, forteller om bakgrunnen for mobilgigantens vekst.
Til toppen