Kunstig intelligens og maskinlæring

Etablerer non profit-forum for kunstig intelligens i Norge

– Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge skal være et nettverkssted for kompetanse innenfor AI, sier styreleder Hans Olav Bakås.

Foreningen for kunstig intelligens og robotikk Norge ble formelt stiftet på et møte den 22. mars. Bildet av initiativtakerne er tatt under forumets styremøte i slutten av april. Fra venstre: Hans Olav Bakås i Terki, John-Arne Martinsen i Profcom, Aurilla Aurelie Arntzen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Susann Falkenstein i Scandic, Terese Troy Prebensen i Smart Energi og Svein Ivar Aadnøy Larsen i Techstep.
Foreningen for kunstig intelligens og robotikk Norge ble formelt stiftet på et møte den 22. mars. Bildet av initiativtakerne er tatt under forumets styremøte i slutten av april. Fra venstre: Hans Olav Bakås i Terki, John-Arne Martinsen i Profcom, Aurilla Aurelie Arntzen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Susann Falkenstein i Scandic, Terese Troy Prebensen i Smart Energi og Svein Ivar Aadnøy Larsen i Techstep. (Foto: Kurt Lekanger)

– Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge skal være et nettverkssted for kompetanse innenfor AI, sier styreleder Hans Olav Bakås.

SCANDIC HOLBERG, OSLO (digi.no): En gruppe ildsjeler fra næringslivet og Høgskolen i Sørøst-Norge har etablert et non profit-forum for deling av kunnskap om kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. Forumet er godkjent av Norges forskningsråd gjennom skattefunnordningen.

Forumet, som har fått navnet Forum for kunstig intelligens og robotikk Norge (KIRN)  ble formelt stiftet den 22. mars. Vi møtte det nyetablerte styret i forbindelse med et styremøte i Oslo fredag.

En entusiastisk styreleder, Hans Olav Bakås, adm. dir. i Terki AS, forteller til digi.no at KIRN skal være et tverrfaglig nettverksforum for utveksling og deling av informasjon og kunnskap på tvers av ulike miljøer i Norge. Det skal ikke være et konsulenthus, men et åpent nettverk for deling av kompetanse. 

– Det handler om kunnskapsdeling og det å få satt Norge på kartet innenfor AI, sier Bakås.

Ønsker flere medlemmer velkommen

Initiativtakerne kommer fra Terki Software, Proffcom, Høgskolen i Sørøst-Norge, Techstep, Scandic Hotels og Fredrikstad Energi Marked/Smart Energi. 

Forumet vil være åpent for alle som har en relevant interesse for kunstig intelligens og robotikk. 

Kunstig intelligens kan være mye – men kunstig intelligens i form av chatboter er noe av det som opptar flere av initiativtakerne. Det er også noe av grunnen til at Scandic Hotels  er med blant stifterne av KIRN. 

– Kunstig intelligens er et voldsomt stort felt, og det å være med fra kundesiden i et forum og være med på å opprette det for å dele kunnskap, er nyttig for oss, sier Susann Falkenstein, ansvarlig for kundeservice i Scandic Hotels.

For en hotellkjede er det naturligvis chatboter i forbindelse med kundebehandling som er det mest interessante. 

Flere av selskapene som har vært med på å stifte det nye forumet for kunstig intelligens jobber med chatbotløsninger. For eksempel har to av medlemmene, Techstep og Terki i samarbeid med Zisson nylig lansert nye skybaserte chatløsninger for kundesupport. Terki har også jobbet sammen med Smart Energi om å lage chatbot-løsninger for selskapets strømkunder.

Mye forvirring i markedet

Terese Troy Prebensen i Smart Energi, et datterselskap av Fredrikstad Energi, forteller til digi.no at det er mye usikkerhet i markedet rundt hva kunstig intelligens er, hvilke løsninger som finnes, hvor moden teknologien er – og ikke minst hva man kan bruke det til.

– Jeg har vært ute og prøvd å orientere meg i dette nye markedet de siste to årene, og har opplevd det som veldig lærerikt. Men det har vært en lang prosess å komme igang med en chatbot, sier Troy Prebensen.

Hun ønsker å være med på å bidra i det nye nettverket, fordi det skal være fokus på det tverrfaglige og på kunnskapsdeling. 

– Noe av det jeg er mest opptatt av, er hvordan samspillet mellom mennesker og AI-teknologi skal foregå. Hvilke oppgaver skal mennesker gjøre og hvilke skal roboter gjøre, sier John-Arne Martinsen, administrerende direktør i Proffcom – et selskap som jobber med outsourcing av kundeservice. 

Arrangerer big data-seminar i juni

Aurilla Aurelie Arntzen er professor i Systems Engineering ved Høgskolen og har blant annet forsket på hvordan man kan bruke big data-analyse og maskinlæring til å finne problemer i nettverk, for eksempel i nettverksplattformer for operasjonsledelser.

– Jeg vil bringe den akademiske og forskningsmessige siden av AI inn i dette initiativet. Jeg har også en internasjonal bakgrunn som kan være nyttig, siden det vil være viktig for Norge å ha tilknytning til andre land. 

Hun håper på å koble sammen det nyetablerte nettverket med internasjonale ressurser. 

Målet med KIRN er å dele mest mulig informasjon, og det vil forumet gjøre gjennom blant annet ulike eventer og seminarer rundt omkring i Norge. Det første eventet blir arrangert den 12. juni i Oslo, og da vil det være stordata og kunstig intelligens som står på agendaen.

Du finner mer informasjon på forumets Facebook-side her

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen