Eterra setter bort distribusjonen

Merkantildatas datterselskap Eterra Norge har inngått en kontrakt med distribusjons- og logistikkselskapet Ingram Micro som dermed blir underleverandør av slike tjenester til Eterra Norge.

Den foreløpige rammen på avtalen er på 200 millioner kroner, og Eterra håper at outsourcingen av distribusjonen vil gi betydelige kostnadsbesparelser ved at selskapet utntyter den sterke konkurransen i distributørmarkedet, skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

- I løpet av andre halvår i år vil et betydelig volum varer flyttes til Ingram, og dersom samarbeidet går som planlagt vil vi nok utvide samarbeidet til å gjelde på nordisk nivå til neste år, sier adm. dir. i Eterra, Sverre Bjerkeli.

Til toppen