Etterlyser regelbasert drift fra Microsoft

Gartner er jevnt over fornøyd med Microsofts driftsverktøy, men savner en vesentlig forbedring.

Gartner er jevnt over fornøyd med Microsofts driftsverktøy, men savner en vesentlig forbedring.

Analyseselskapet Gartner har offentliggjort en vurdering av den nyeste versjonen av Microsofts driftsverktøy, kjent som Systems Management Server (SMS) 2003. SMS2003 tok over for SMS 2.0 i oktober 2003 og ble nylig gjenstand for en oppdatering. Vurderingen bærer tittelen: Management Update: Microsoft Tries to Catch Up to Competitors with SMS 2003.

Gartners hovedkonklusjon er at SMS 2003 er utvidet med en rekke egenskaper som konkurrentene har hatt i forholdsvis lang tid, men at det fortsatt er betydelige hull.

I forhold til hvordan Gartner så på SMS 2.0, er dette en kraftig forbedring. Gartner skriver at SMS 2.0 og tidligere var «det siste tiårets største enkelthinder for drift av PC-er».

Årsaken er at kundene fikk SMS billig eller gratis, og så brukte mye tid, penger og velvilje på å anvende verktøyet. De konstaterte så at SMS 2.0 ikke svarte til forventningene, men fikk ikke frigjort midler for å investere i noe mer funksjonelt. Følgelig ble evnen til effektiv drift sterkt redusert, og mange var blant annet ikke i stand til å holde et tilfredsstillende sikkerhetsnivå, siden de ikke greide å bruke SMS 2.0 til å fordele og installere sikkerhetsfikser. SMS 2.0 anstrengte derfor forholdet mellom IT-avdelingen og resten av organisasjonen.

Gartner skriver at til og med organisasjoner med høy kompetanse og hensiktsmessige prosesser og regler har hatt store problemer med å nyttiggjøre seg SMS 2.0. De fortsatte å bruke det likevel, fordi det var så billig. Ofte kom SMS 2.0 som et slags gratis tillegg til større bedriftsavtaler.

Når det gjelder kvalitet og pålitelighet stiller SMS 2003 i en helt annen klasse, ifølge Gartner. De få problemene som meldte seg tidlig, ser ut til å være hensiktsmessig løst med Service Pack 1.

Egenskaper som brukerne savnet i forgjengeren, som støtte for klienter med lav båndbredde, integrasjon med katalogtjenesten Active Directory og fullverdig styring av fikser og andre programvareoppdateringer, er alle godt implementert i SMS 2003. Andre egenskaper, som inventarlister, sporing av programvarebruk og distribusjon av programvare, er kraftig forbedret. Gartner nevner også forbedringer innen håndtering av båndbredde som gjør det hensiktsmessig å bruke SMS 2003 også utenfor lokalnettet.

På den andre siden er dette egenskaper som konkurrerende produkter har håndtert tilfredsstillende i flere år.

Det Gartner savner mest, er evnen til å definere sentrale driftsregler som automatisk håndheves av driftsverktøyet. Regelbasert drift innebærer at IT-avdelingen sparer mye tid på å slippe å håndheve vedtatte regler for hånd, og kan samtidig være mer sikre på at reglene faktisk er implementert. Gartner tror ikke Microsoft vil utvide SMS 2003 med regelbasert drift i overskuelig framtid.

I likhet med forgjengeren, håndterer SMS 2003 bare Windows-basert maskineri, nærmere bestemt Windows 98, NT4 og nyere. Vintela leverer et produkt som utvider til Unix og Linux, og Sybase kan levere et tillegg for PalmOS-baserte PDA-er.

En bedrift med rundt 1000 brukere vil vanligvis kunne implementere SMS 2003 for i underkant av 40 dollar per bruker. Det er halvparten av det konkurrentene krever, og Gartner advarer at IT-ledere må granske alternativene nøye for ikke å sammenlikne hund og katt. Må SMS 2003 utvides for å omfatte annet enn Windows-klienter, kan kostnadene skyte fart. Selv om det er mulig å bruke SMS 2003 på servere, mener Gartner det er en dårlig løsning. De som vil drifte servere og klienter med samme verktøy, anbefales å vurdere alternativer til SMS 2003.

    Les også:

Til toppen