EU advarer Motorola Mobility

Mistenkes for patentmisbruk i striden mot Apple.

EU advarer Motorola Mobility
Bilde:

EU-kommisjonen har sendt Motorola Mobility en erklæring hvor kommisjonen redegjør for sitt foreløpige syn på at mobilselskapet har oppnådd og forsøker å håndheve et salgsforbud mot Apple-produkter i Tyskland. Bakgrunnen for det hele er at Motorola Mobility mener at Apple krenker visse patenter som mobilselskapet eier. Oppfinnelser som disse patentene beskriver, benyttes av ETSIs GPRS-standard, som er en del av GSM-standarden.

Patentene som Motorola mener at Apple krenker, er essensielle for GPRS-standarden. Ifølge EU-kommisjonen forpliktet Motorola seg til å lisensiere disse patentene i henhold til FRAND-betingelser da GPRS-standarden ble tatt i bruk i Europa.

EU-kommisjonen skriver i en pressemelding at Motorola Mobility likevel gikk til en domstol i Tyskland for å oppnå et forbud mot salg av Apple-produkter som krenker de aktuelle patentene. Motorola fikk medhold i domstolen og har i ettertid forsøkt å håndheve forbudet, selv om Apple hadde erklært seg villige til å betale royalties i henhold til det som ble fastsatt av den tyske domstolen.

Konkurranse eller åndsverk?

– Beskyttelsen av immateriell eiendom er en hjørnestein for innovasjon og vekst. Men det er også konkurranse. Jeg mener at selskaper bør bruk tiden sin på å innovere og konkurrere om fortreffeligheten til produktene de tilbyr – ikke å misbruke deres åndsverksrettigheter til hindre konkurrenter, til skade for innovasjon og forbrukervalg, sier Joaquín Almunia, EU-kommisjonens visepresident med ansvar for konkurransepolitikk, i en uttalelse.

Erklæringen som EU-kommisjonen kom med i går, er et resultat av granskning som kommisjonen åpnet i april 2012, etter at Apple klaget Motorola Mobility inn for kommisjonen to måneder tidligere.

Erklæringen er en del av den formelle etterforskningen. Partene vil få anledning til å kommentere denne. Kommisjonen vil først ta en endelig beslutning etter at partene har utøvd sitt forsvar.

Dersom kommisjonen mener at atferden har krenket EU-lovgivningen, kan kommisjonen forby atferden og idømme lovbryteren en bot på opptil 10 prosent av selskapet årlige, globale omsetning.

Motorola Mobility er et heleid datterselskap av Google, men fortsatt en selvstendig enhet. CNET News skriver at det er Googles årlige omsetning som legges til grunn for boten, men Google er over hodet ikke nevnt i pressemelding fra EU-kommisjonen.

Mer informasjon fra EU-kommisjonen om denne saken finnes her.

Motorola er også involvert i lignende patentsaker med både Apple og Microsoft i flere europeiske land, samt i USA.

    Les også:

Les mer om: