EU åpner telenettene

EU-landenes ministre for telekommunikasjon ble tirsdag enige om en forordring som skal gi lettere tilgang på de dominerende teleselskapenes aksessnett. Dette mener EUs industrikommisjonær Erkki Liikanen skal sette fart på e-handelen.

EU-møtet i Luxembourg vil slå svært ulikt ut for de ulike medlemsnasjonene. I Sverige (og Norge) kom en langt i det å åpne aksessnettene i forbindelse med den planlagte fusjonen mellom Telenor og Telia. I land som Frankrike, Irland og Belgia er derimot tilgangen til aksessnettene dårlig.

I tillegg til at konkurrerende selseselskap skal sikres tilgang til den dominerende aktørens aksessnett skal forordningen også gjøre det vanskeligere for teleselskap å ta den prisen de vil for å selge kapasitet i kobbernettet. De nasjonale telemyndighetene vil med forordningen få anledning til å bedømme om teleselskapenes priser er kostnadsbaserte. Dette kan ikke bare åpne for lavere priser, men også for en helt ny prisprinsipp av teletjenester, nemlig betaling per datamengde som distribueres.

Ifølge talsmann for EU, Per Haugaard, skal forordningen nå gå til EU-parlamentet for endelig godkjennelse, kanskje allerede i møtet som avholdes senere i oktober. I så fall vil forslaget bli EU-lov den første januar neste år.

Indistrikommisær Erkki Liikanen sa allerede i sommer at EU jobbet med et forslag som skulle åpne de lokale aksessnettene, for å gi et incitament for økt elektronisk handel i Europa. EU mener Europa henger etter på området sammenlignet med Asia og USA.

Blant EU-nasjonene som har kommet lengst i å åpne aksessnettene til de dominerende teleselskapene er Danmark og Tyskland.

Ekspedisjonssjef i Post og teleavdelingen i Samferdselsdepartementet, Eva Hildrum sier at forslaget til forordning som ligger til behandling stort sett er implementert i norsk rett ved Stortingsmelding 24. - Jeg tror vi er det EU vil vi skal være, blant annet som en følge av arbeidet med fusjonen mellom Telenor og Telia.

Heller ikke i Telenor tror de at det som ser ut til å bli ny EU-lov vil få spesielle følger for selskapets virksomhet. Pressetalsmann Steinar Ostermann, sier at innføringen av fast operatøraksess fra 1. april i år som gjør at hvilket som helst teleselskap kan selge telefonabonnement til sluttbrukeren, er en del av det EU nå vedtar og tror ikke vedtakene vil få spesielt store konsekvenser for Telenor.

Til toppen