EU etterforsker skriver-leverandører for monopolanklager

EU etterforsker påstander om at store skriverleverandører driver ulovlig monopol innen tonerkassetter og blekkpatroner.

EU etterforsker påstander om at store skriverleverandører driver ulovlig monopol innen tonerkassetter og blekkpatroner.

Financial Times skriver at EUs konkurransekommissær Mario Monti mistenker de store skriverleverandørene for ulovlig monopolvirksomhet i markedsføringen av tonerkassetter og blekkpatroner til skrivere, og at det er iverksatt etterforskning. Kommissæren nevner ikke hvilke leverandører det dreier seg om, men presiserer at mistanken gjelder tiltak som får kunder til å kjøpe leverandørenes egen rekvisita, i stedet for rimeligere rekvisita fra konkurrenter.

Etter all sannsynlighet retter etterforskningen seg mot Hewlett-Packard, Lexmark, Canon og Epson. HP avviser anklagene.

Flere og flere brukere har de siste årene oppdaget at det er langt billigere å kjøpe kassetter og patroner fra tredjepartsleverandører som samler inn brukte gjenstander og fyller dem opp til gjenbruk. Verdensmarkedet for toner og blekkpatroner skal være over 27 milliarder dollar, hvorav tredjepartsleverandørene skal ha klart å erobre 11 prosent. De store skriverleverandørene skal ha gått til ulovlige skritt for å gjøre det stadig vanskeligere for de små å etterfylle deres kassetter og patroner.

Financial Times peker på at Hewlett-Packards overskudd i siste kvartal (se artikkelen Compaq-fusjon bremser ikke HP) i all hovedsak skyldes skriveravdelingen. Konsernoverskuddet var 414 millioner dollar, mens skriveravdelingens driftsresultat var 768 millioner dollar. Rekvisita utgjør mer enn halvparten av skriveravdelingens samlede omsetning på 4,8 milliarder dollar.

Hvis HP og de andre kjennes skyldig, kan de bøtelegges for inntil 10 prosent av sin omsetning.

Til toppen