EU forbereder felles digital helse

Tusen helseeksperter fra EU-land er samlet for å planlegge framtidens integrerte helsetjeneste.

I dag starter den europeiske helsekonferansen i Malaga som samler helseministere, eksperter og myndigheter i EU-land. I tre dager framover skal nøkkelpersonell utveksle erfaringer og planlegge framtidens helsetjeneste.

Arrangører av eHealth 2006 er EU-kommisjonen, det østerrikske EU-presidentskapet, og helsemyndighetene i Spania og den spanske regionen Andalusia.

Tema for årets konferanse vil være hvordan EU innen 2010 skal oppnå målet om en integrert løsning for e-helse, som kan kommunisere på tvers av alle systemer i de forskjellige EU-land.

En viktig brikke vil være utvikling av fri programvare og åpne standarder.

Norge har allerede utmerket seg som en pådriver i dette arbeidet, og spiller en sentral rolle i utviklingen av den nye teknologien.

Arbeidet i Norge blir ledet av Nasjonalt senter for telemedisin ved universitetssykehuset i Tromsø. I fjor var Norge vertsland for et tilsvarende arrangement, der hovedfokus var å utvikle mobile løsninger for digitalt helsearbeid.

Norskutviklet teknologi har bidratt til å fjerne geografiske hindre og bringe helsetjenester hjem til pasienter i fjerntliggende eller grisgrendte strøk.

Pensjonister bosatt i Spania kan holde kontakt med sin fastlege i Norge over Internett, bekymrede foreldre kan få blodsukkermålinger på SMS fra barn som har diabetes, og man kan snart sitte foran tv-skjermen i stua og få veiledning og opplæring fra helsepersonell på sykehuset. En løsning legger opp til at spesialister kan utføre fjernkirurgi.

I Lofoten blir barn nå populært sagt født på bredbånd. Gravide får utført ultralyd og konsultasjon med spesialist i Bodø over videoskjermen hos fastlegen i Lofoten.

    Les også:

Til toppen