EU forbereder regler for e-handel

Endelig er EU klar med et helhetlig regelverk for elektronisk handel. Regelverket, som blant annet sikrer både selger og kjøpers rettigheter, skal opp til behandling i løpet av våren.

Endelig er EU klar med et helhetlig regelverk for elektronisk handel. Regelverket, som blant annet sikrer både selger og kjøpers rettigheter, skal opp til behandling i løpet av våren.

E-handelspakken omfatter regler for reklame, elektroniske kontrakter, juridisk ansvar og allmenne normer. Den tar sikte på å klargjøre den juridiske statusen til både kjøper og selger.

Et viktig problem har vært hvilke regler som skal gjelde når kjøper og selger er etablert og handler i hvert sitt land. Ifølge Reuters vil EU avgjøre at et selskap skal underkastes lovene i landet der det er etablert, og at forbrukere skal beskyttes av lovverket i landet der de bor. Det betyr at et selskap etablert i et EU-land ikke vil kunne omgå lovverket ved å opprette et salgssted på Bermudas. Samtidig vil ikke spesielle nasjonale regler for forbrukervern kunne undergraves av elektroniske handelssteder i andre land.

En annen løsning man er blitt enige om, er at medlemslandene må ha anledning til å forby spam.

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs) mener at medlemslandenes regjeringer også må ha anledning til å hindre reklame og markedsføring som strider mot landets lover, selv om de tillates i landet der selskapet er etablert. Organisasjonen kritiserer EU for å undergrave grunnleggende forbrukerretttigheter.

Til toppen