EU gir grønt lys for MCI/WorldCom

Europeiske antitrust-eksperter anbefaler å gi MCI og WorldCom klarsignal for fusjon, forutsatt at MCI kvitter seg med sin Internett-virksomhet.

Det var fredag EU-kommisjonens eksperter ga sin anbefaling til WorldCom/MCI-fusjonen. Amerikanske justis- og telemyndigheter har samarbeidet med EU-kommisjonen i fusjonsgranskningen. Det er ventet at EUs aksept av fusjonsavtalen også vil gi grønt lys fra USA.

EU-kommisjonen gikk opprinnelig inn for å si nei til fusjonen, dersom ikke selskapene gikk med på visse justeringer. Blant betingelsene som er satt, er forsikringer fra de to selskapene om at de ikke vil prøve å rekruttere tilbake de kundeforholdene de gir fra seg (i forrige uke sa MCI seg villig til å selge kundemassen på Internett, inkludert oppringte kunder - se relaterte saker i margen til høyre).

Det fusjonerte WorldCom/MCI vil være verdt 40,2 milliarder dollar. WorldCom kjøper 80 prosent med aksjer i eget selskap som betaling, mens British Telecom, som eier 20 prosent av MCI, mottar kontanter for sin aksjepost. WorldCom/MCI-fusjonen blir verdens største innenfor telekombransjen og en av de største alle bransjer sett under ett.

Til toppen