EU nekter Frankrike å subsidiere France Telecom

Frankrike ville gi France Telecom en milliardinnsprøytning, men måtte i stedet svelge et smertelig nederlag.

Frankrike er kjent for å ha en av de mest stats- og fagforeningsstyrte økonomier i Europa, med større andeler av næringslivet eid av staten enn i selveste England og Tyskland.

Det kom derfor ikke som noen overraskelse at Frankrike ville rette opp gjeldskrisen i France Telecom med å gi et lån på hele 9 milliarder euro (65,6 milliarder kroner). France Telecom har en gjeld på 70 milliarder euro. Dette og andre tiltak skulle få France Telecom og deres deleide Orange ut av krisen selskapene nå sliter med.

Les også:

Men Frankrike har vært kritisert for både å gi kamuflert og ukamuflert statsstøtte. Men i denne saken har den franske regjeringen gått på et smertelig prestisjenederlag, skriver New York Times.


Under et møte i går skal teleministrene fra de andre EU-landene ha sagt nei til Frankrikes planer. Frankrikes industriminister Nicole Fontaine skal ha argumentert med at hele telebransjen er i krise og forsøkt å få alle land til å støtte sine teleselskaper. Men uten støtte måtte Fontaine på slutten av konferansen si at "statstøtte ikke er veien fremover".

For en fersk EU-rapport avviser Frankrikes krisemaksimering. Teleindustrien vokser fremdeles raskerer enn andre bransjer og nå ser aksjemarkedet ut til å ta seg opp.

France Telecom må derfor få pengene sine etter vanlige EU-regler for slikt. Disse reglene sier at statsstøtte bare kan skje på samme premisser som privat investorer gjør - det vil si som lån som skal betales med kommersielle renter.

Nå sier blant annet den italienske teleministeren at han vil følge opp betingelsene for lånet nøye.

Til toppen