EU presser på for personvern

EU nekter å gi etter for USA når det gjelder vern av personlige opplysninger. USA har for dårlige personvernlover mener Europa-kommisjonen.

EU har nektet å godta en forespørsel fra USA om å utsette sentrale elementer av sitt kontroversielle personverndirektiv.

Det vidtrekkenede initiativet har som mål å beskytte EU-borgerne mot misbruk av personlige data på verdensbasis, skriver Financial Times.

Direktivet inkluderer muligheten til å "kutte kabelen", eller hindre dataoverførsel til land som EU mener har for dårlig databeskyttelse.

Helt siden det ble innført i 1998 har det skapt bråk med USA, selv om et kompromiss som ble inngått ifjor gjorde klimaet mer behagelig.
Nå planlegger EU å kreve at finansinstitusjoner underskriver en standardkontrakt for å sikre at den informasjonen de eksporterer til land utenfor EU behandles innenfor rammene av direktivet.


USAs handelsdepartement ba i forrige måned om at EU utsetter godkjennelsen av kontrakten, og ifølge Financial Times mener USA at kontrakten kan gjøre det vanskeligere for Brüssel og Washington å bli enige om hvordan direktivet skal benyttes overfor finansielle tjenester.

John Mogg, øverste sjef for EU-kommisjonens interne markedsdirektorat, sier til FT at USAs nåværende personvernlovgivning ikke er god nok, og benekter at kontrakten vil hindre arbeidet med å frembringe en internasjonal avtale.

Til toppen