– EU skal granske flere søketjenester

Vil sikre like konkurranseforhold.

– EU skal granske flere søketjenester
EU-kommisjonen skal trolig innlede granskning av alle de store, amerikanske søketjenestene i 2016. Bilde: digi.no

Google er ikke den eneste søketjenesten som er i søkelyset til EU-kommisjonen. Ifølge Reuters skal kommisjonen om drøyt to uker kunngjøre en omfattende granskning av de største, amerikanske søkeleverandørene – Google, Microsoft og Yahoo – for å avgjøre om selskapene er åpne nok om hvordan de viser fram søkeresultatene.

Parallelt: EU til angrep mot Google 

Det indre, digitale markedet

Reuters skal ha fått innsyn i et utkast til en strategiplan som det er ventet at EU-kommisjonens visepresident, Andrus Ansip, formelt vil kunngjøre den 6. mai. Dokumentet omfatter trolig også andre sider ved det kommisjonen kalles for det indre, digitale markedet, med fri flyt av digitale tjenester og varer i EØS-området.

Les også: – Jeg hater geoblocking

Ifølge Reuters er europeiske virksomheter og politikere bekymret over dominansen til de amerikanske teknologigigantene. Hensikten med den kommende granskningen, som ventes å starte i 2016, er å fastslå om europeiske selskaper konkurrerer mot de amerikanske på like vilkår. Blant annet skal man se på områder som annonser og betalte lenker, hvordan søketjenestene bruker informasjonen de henter inn, i tillegg til om de er åpne nok om hvordan selve søkeresultatene presenteres.

Andrus Ansip, tidligere statsminister i Estland, er EUs kommissær med ansvar for det digitale, indre marked.
Andrus Ansip, tidligere statsminister i Estland, er EUs kommissær med ansvar for det digitale, indre marked. Bilde: Lieven Creemers

Relatert: Ett Europa - ett telemarked 

Andre områder som skal studeres er i hvilken grad og hvordan søkeleverandørene kompenserer rettighetshavere for å vise opphavsrettsbeskyttet materiale, samt om det finnes begrensninger i muligheten til personer og bedrifter i å flytte fra én plattform til en annen.

Bakgrunnen for etterforskningen, som ikke er en antitrust-etterforskning med en slik strafferamme som i den separate saken mot Google, er ifølge Reuters ønsker fra Frankrike og Tyskland om økt regulering av dominerende internett-aktører.

Frankrike

I Frankrike stemte overhuset i parlamentet i forrige uke for et lovforslagtillegg som vil kreve at søketjenester viser minst tre rivaliserende tjenester på tjenestens forside. I et separat tillegg foreslås det at én av disse tjenestene må være fransk. Dessuten må tjenestene avsløre hvordan algoritmene for rangering av søkeresultatene fungerer, slik at man kan være sikre på at de viser rettferdige og ikke-diskriminerende resultater. Dette skriver TechCrunch. Et brudd på denne lovgivningen, dersom den blir vedtatt, vil kunne straffes med inntil 10 prosent av den globale, årlige omsetningen til synderen – altså tilsvarende det EU-kommisjonen truer Google med i antitrust-saken.

Men ifølge TechCrunch er det uklart om de aktuelle tilleggene vil bli endelig vedtatt. Blant annet avhenger de av støtte fra regjeringen for å overleve prosessen fram mot en endelig avstemning i nasjonalforsamlingen.

Senatmedlemmet Catherine Morin-Desailly, som fronter disse lovforslagstilleggene, sier dog til Financial Times at samtaler med regjeringen om disse spørsmålene har vært oppmuntrende.

– Regjeringen er godt kjent med disse spørsmålene. Det er et spørsmål om å sikre rettferdighet. For mange virksomheter anser søkemotorer som flaskehalser. Nettet strammer seg rundt Google, sier Morin-Desailly.

Algoritmene

– Vi er åpne om hva som rangeres høyt på Google, inkludert når vi gjør endringer. Men per definisjon kan ikke alle komme på toppen. Det å avsløre algoritmene våre – vår immaterielle eiendom – vil være gambling med resultatene våre, noe som vil føre til en dårlig opplevelse for brukerne, sier Google i Frankrike til Financial Times.