EU vil ta piratene

Et nytt EU-direktiv har som mål å stoppe piratvirksomhet, både av film, musikk og programvare.

EU skal forsterke sitt arbeid mot piratkopiering av programvare, musikk og film med et nytt direktiv. Direktivet er del av et forslag kommisjonen har sendt EUs råd for det indre marked, og har som mål å gi medlemsstatene bedre muligheter for samarbeid i kampen mot forfalskning og piratkopiering.

Direktivet skal jobbe for bedre koordinering mellom medlemsstatene, både i lovverk og i politiarbeid, for å stoppe de enorme tapene som er forbundet med illegal kopiering. Ifølge en pressemelding skal det dreie seg om hele 36 milliarder kroner i året.

Det skal også settes igang store kampanjer for å øke folks bevissthet om saken, selv om hovedmålet er å strømlinjeforme lovverk i forhold til å stoppe piratkopiering og kompensere rettighetshaverne.

Piratkopiering har hatt høy profil på netthimmelen det siste året, med saken mot Napster, stengingen av fildelingsnettverket Scour og rekordboten mot musikktjenesten MP3.com.

Til toppen