EUnet Media forsvinner som eget selskap

EUnet International har i flere måneder hatt planer om å legge ned EUnet Media som eget selskap. Web-virksomheten skal inkorporeres i EUnet Norge som en avdeling i virksomheten. Direktør Johan Helsingius avviser at et ribbet webbyrå vil ha problemer med å betjene kundeporteføljen.

EUnet International har i flere måneder hatt planer om å legge ned EUnet Media som eget selskap. Web-virksomheten skal inkorporeres i EUnet Norge som en avdeling i virksomheten. Direktør Johan Helsingius avviser at et ribbet webbyrå vil ha problemer med å betjene kundeporteføljen.

Det har vært mye bråk om den forestående fusjonen mellom webbyrået Mogul Media og det som først ble oppfattet som EUnet Media, men etter hvert viste seg å være Jørn Lyseggens utskilte selskap WebCat.

EUnet gikk sterkt ut i forrige uke og krevde eiendomsrett til alt som hadde med EUnet Media å gjøre.

Lyseggen og Øyvind Vada i Mogul Media mente at WebCat "for alle praktiske formål" var det samme som EUnetMedia - noe som ble avvist ettertrykkelig i en pressemelding som EUnet International i Amsterdam sendte ut sist torsdag.

Det innebærer at alle ansatte som kan tenke seg å gå over til Mogul, må gå ut oppsigelsestiden. Det har hele tiden vært snakk om at nesten hele EUnet Media, det vil si i underkant av 20 personer, skulle bli med Lyseggen over i det nyfusjonerte selskapet.

I den samme pressemeldingen presiserer direktør Johan Helsingius i EUnet International at EUnet Media stadig er en del av gruppens pan-europeiske webutviklingsorganisasjon.

Det understrekes at EUnet Media er en veletablert enhet i EUnet International.

Likevel har det gått minst to måneder siden EUnet "filed the papers", som Helsingius kaller det, som fører til at EUnet Media slutter å eksistere som eget selskap. Det skal inkorporeres i EUnet Norge.

Dermed degraderes det selvstendige merkenavnet til en avdeling i det norske morselskapet, EUnet Norge.

For eks-EUnet Media-sjef Jørn Lyseggen har det altså lenge vært klart at det kun ville være en avdeling i EUnet han skulle lede videre.

Helsingius hevder at det kun har vært et eksperiment å ha webbyrådelen atskilt i et eget selskap. Eksperimentet har vart helt siden november i 1995, og første offisielle regnskapsår var 1996. Etter det digi.no erfarer, gikk EUnet Media med noen hundre tusen kroner i overskudd i fjor.

Helsingius avviser at EUnet fremover kommer til å legge all fokus på ISP-virksomhet, med andre ord å bli en ren aksess- og Internett-operatør, og ikke makte å oppfylle kunderelasjonene.

- Skulle det røyne på, har vi internasjonale ressurser å sette inn, sier han.

Han mener at den forestående integreringen i resten av den norske virksomheten, som først og fremst har Internett-aksess som kjernevirksomhet, vil føre til et større fokus på webbyråvirksomhet, ikke mindre.

Nettverkselskapet Qwest International Corporation, som presumptivt driver med fiberoptikk, overtok eierskapet i EUnet i fjor. Det ble kjapt etter oppkjøpet snakket om en strategiendring for hele EUnet-gruppen, der konsernet rendyrket aksessvirksomheten.

Helsingius sier det fortsatt er mye webkompetanse igjen i gruppen, ikke minst fordi man kjøpte opp det amerikanske selskapet ICON CMT i fjor, en transaksjon som ble fullført ved nyttår.

ICON CMT (må ikke forveksles med svenske Icon Medialab) har både kringkastingsselskapet CBS og nyhetsbyrået Associated Press (AP) på kundelisten. Selskapet er et fullservice selskap innen Internett-bransjen med tilbud både når det gjelder aksess, webutvikling, webdesign, databasestøtte og andre servicefunksjoner.

Et av de mest verdifulle elementene som Jørn Lyseggen har vært med å bygge opp i EUnet Media, har vært EUnet Web Solution Center (EWSC) i Oslo.

Det har vært et samlingspunkt for de dyktigste og mest erfarne Internett-medarbeiderne i den europeiske EUnet-organisasjonen, inkludert etterspurte programmerere. Ifølge den finske EUnet-direktøren skal dette fortsatt være et senter i Norges hovedstad.

Vi fortsetter å ha et kompetansesenter, og de fire som er fast ansatte vil fortsette å være ansatt i EUnet Norge, sier han.

- Senteret har bidratt til brukerstøtte og ekspertise på webområdet og det vil fortsatt eksistere i Oslo, samtidig som vi sannsynligvis oppretter sentre etter samme modell andre steder, sier han.

Til toppen