Europa kjøper mer i Nord-Amerika

Europeiske selskaper som leverer IT-tjenester og programvare er blitt hissigere på å kjøpe opp nordamerikanske IT-selskaper, viser tall fra Broadview Associates (BA).

Stadig flere nordamerikanske selskaper innen "software and services" blir kjøpt opp av europeiske selskaper. I løpet av de ti første månedene i 1997 ble 12 prosent av de totale oppkjøpene i Nord-Amerika, målt i volum, foretatt av europeiske selskaper i samme kategori. Målt i dollar utgjør dette 2,2 millarder.

Sammenliknet med 1995 og -96 utgjør dette en kraftig vekst. I disse årene utgjorde oppkjøpene rundt én prosent av totalen.

Flesteparten av de amerikanske bedriftene som ble kjøpt opp av europeiske selskaper opererer innenfor utvikling av storbedriftsløsninger. I Broadviews rapport går det fram at syv av de ti største oppkjøpene faller inn under denne kategorien.

Den sterke veksten skyldes ifølge BA-rapporten at europeiske selskaper nå har fått øynene opp for betydningen av det sterke amerikanske konsumentmarkedet. Dessuten har selskapene latt seg lokke av bedre tilgang til kapitalutvidelser, gjennom bedre kontakt med det likvide amerikanske kapitalmarkedet.

Til tross for veksten av europeiske oppkjøp i Nord-Amerika, er det fortsatt oppkjøp fra amerikanske selskaper som står for størstedelen av selskapsovertakelsene i området. Amerikanske programvare- og IT-tjenesteselskaper står for 96 prosent av oppkjøpene (målt i antall) i regionen. Til sammenlikning står europeiske selskaper for 60 prosent av oppkjøpene i Europa.

Nordamerikanske selskaper står for hele 38 prosent av selskapsovertakelsene i Europa målt i antall oppkjøp og for 44 prosent målt i volum. Dette til tross for at store amerikanske selskaper som IBM, CSC, EDS og ADP har vært betraktelig mindre aktive på oppkjøpsfronten i 1997 enn normalt.

- Årsaken til dette er trolig at det er vanskelig å finne europeiske selskaper som verdsetter teknologi høyt nok. Dette reflekteres også i prisene, eksempelvis er franske programvareselskaper langt lavere priset enn amerikanske, sier analytiker Larns Andersen i Bradview Associates til digi.no.

Til toppen