Europeisk kritikk av amerikansk standard-trenering

ETSIs generaldirektør tar opp - i et åpent brev til en underkomite i den amerikanske kongressen - problemene med tredje generasjon mobiltelefoni, basert på CDMA. Qualcomm, som eier CDMA-teknologien, kan forsinke standardprosessen skriver ETSI.

I brevet fra det europeiske standardiseringsinstituttet for telesaker (ETSI), heter det at Qualcomms holdninger vil kunne medføre forsinkelser i innføringen av neste generasjon mobiltelefoni.

Qualcomm sitter med patentene til deler av den teknologien som standardiseringsinstitutter i Europa og Japan mener bør inngå som en del av spesifikasjonen i neste generasjon mobiltelefoni, 3G, eller UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

Qualcomm skal nå være på gli i saken, men har lenge holdt igjen, fordi selskapet selv mener en annen av selskapets CDMA-standarder vil være et bedre alternativ til mobilstandard enn kombinasjonen av TDMA/CDMA, som ETSI valgte som ny mobilstandard på et møte i februar.

I brevet fra ETSI-sjef, Karl Heinz Rosenbrock, erkjenner instituttet at Qualcomm faktisk sitter med rettighetene til den teknologien som ligger til grunn for ETSIs standardvedtak. Men Rosenbrock skriver at ETSI vil fortsette sitt standardarbeid uavhengig av Qualcomms holdning.

Rosenbrock benytter også anleningen til å komme korreksjoner i forhold til en høring som underkomiteen gjennomførte for en måned siden, der det skal ha kommet fram at ETSIs vedtak skaper unødige handelsbarrierer mellom Europa og USA. I høringen skal ETSI også ha blitt beskyldt for å hindre ikke-europeiske selskaper adgang til europeiske telemarkeder ved å støtte GSM-standarden.

I brevet fra ETSI skriver Rosenbrock at nord-amerikanske produsenter selv er representert i ETSI gjennom sine europeiske datterselskaper, og at de vesentligste delene av GSM-standarden kommer fra amerikanske selskap.

Det har skapt irritasjon i ETSI at Qualcomm, som selv er ETSI-medlem, er i ferd med å forsinke og i verste fall trenere mulighetene for den mye mobilstandarden så sent i prosessen. ETSI gjorde sitt standardvedtak i februar, og den internasjonale telekomunionen (ITU) er inne i sin evalueringsprosess. Det er ventet at ITUs forslag til ny mobilstandard kommer sent i år eller tidlig i 1999.

Til toppen