EUs kopibeskyttelse kan gjøre deg til tyv

Et arbeidsdokument fra EU gir klare signaler om hva utredningsgruppen synes om rettighetsbeskyttelse. Tilsvarende lover i USA gjør forbrukerne til kriminelle, mener en fremtredende kritiker.

EU-kommisjonen kikker nå nærmere på rettighetsstyring via teknologi, såkalt Digital Rights Management (DRM). Temaet er ømtålig, spesielt fordi rettighetsstyring i den digitale verden stort sett har vært preget av en platebransje som vil gjerde inn innholdet sitt, en filmindustri som går etter Jon Johansen for å skremme crackere, manisk piratvirksomhet over Internett og aktivisme fra open source-miljøene.

EU-kommisjonens arbeidsgruppe på temaet vurderer nå pliktig rettighetsstyring.

Et 43-siders dokument (PDF) som er sluppet, kikker på mange sider av saken, blant dem personvern og kopirett for privatpersoner og biblioteker. Men det sier også at DRM ikke bare er uunngåelig, men faktisk en flott idé.

På den ene siden av gjerdet står innholdsleverandørene som med rette er redde for å tape inntektsgrunnlaget sitt om digital kopiering med null kvalitetstap blir altfor enkelt, og på den andre står forbrukerrettighets-aktivister og informasjonskrigere. Flere dårlige planer har hausset opp kampen mellom de to, som for eksempel de "kopisikre" CD-platene som har vært til dels umulige å bruke i den utstrekning Åndsverksloven tillater.

Det siste eksempelet er Sonys siste plate med artisten Shakira. Den er umulig å spille på datamaskinen, noe som jo er klart tillatt i henhold til norske lover i alle fall, uten at det bryr plateselskapene så mye.

EU-kommisjonens arbeidsgruppe mener EU burde fortsette å oppmuntre alle de involverte til å utvikle funksjonelle, åpne og samarbeidende DRM-løsninger, og sette dem i verk så kjapt som mulig.

Om EU skulle gjennomføre anbefalingene til arbeidsgruppen, frykter noen at vi kan få tilstander som det hacker-forfatter SSSCA-lovgivningen.

Levys artikkel "The customer´s always wrong" kritiserer et standpunkt han mener gjør forbrukere til kriminelle.

Linux-entusiast Michael Kleinhenz sier på e-postlisten Politech at han ble skremt av diskusjonene og kunnskapsnivået på de tilstedeværende på et av arbeidsgruppens møter, og at han ser for seg SSSCA-lignende tilstander også her på kontinentet.

Det understrekes at dokumentet er et arbeidsdokument, og at det ikke representerer noe annet enn et bidrag til debatten om DRM.

Les mer om:
;