Evry kaster seg på AMS-bølgen

Samarbeid med tysk nykommer.

Evry kaster seg på AMS-bølgen
Evry satser på at energiselskapene ser behovet for ekstern bistand når milliarder av målerdata skal håndteres. Bilde: Fujitsu

Sammen med det tyske programvareselskapet Cuculus prøver Evry seg på tjenester i markedet for smarte nett. De to skal levere en kombinasjon av drift av smarte målere og big data-analyse AMS-målerne for norske energiselskap.

Grunnlaget for tjenesten som er kalt Evry AMS-hub, er innføringen av smarte målere i alle norske husstander innen 2019. Norske energiselskap må ruste seg for å håndtere en strøm av data fra timesavlesinger som de må bearbeide og innrapportere. Her satser Evry på å overta all drift av energiselskapenes AMS-målere og øvrige IT-systemer.

Slipper egne investeringer

Samarbeidspartneren Cuculus er en nykommer som har spesialisert seg på å utvikle intelligent energimåling for energiselskaper. På den måten skal de to friste aktørene med å slippe unna betydelige investeringer i egen IT-systemer og -kompetanse.

– Kontroll av spenningskvalitet som før måtte gjøres manuelt i felten, blir nå tilgjengelig i sanntid og for alle abonnenter kontinuerlig, illustrerer energidirektør Øyvind Nordal hos Evry i en pressemelding.

Les også: Dette er effekten av big data

Energidirektør Øyvind Nordal, Evry.
Øyvind Nordal er Evrys energidirektør. Bilde:

Elhub

AMS-hub omfatter også innlevering til Elhub for selskapenes vegne.

Løsningen kan kommunisere med alle aktuelle typer AMS-målere på det norske kraftmarkedet, ifølge meldingen.

Systemløsningene i den norske energibransjen er 15-30 år gamle og får problemer med å møte de nye behovene som nå skapes av Europas nye regulativer og markedsutvikling. For energiselskapene står valget mellom å bygge opp egen IT-kompetanse og systemer for å møte datamengdene fra AMS-målerne eller kjøpe AMS-datahåndteringen som en tjeneste.

Her har flere selskaper valgt å spleise på felles løsninger fremfor å ta hele byrden alene.

Så du denne? Ny storkontrakt til Accenture