Lønn i Evry

Evry publiserte de ansattes lønnsforskjeller

Fortalte internt at kvinnene i Evry får fem prosent lavere lønn.

Trond Vinje, HR-direktør i Evry, forteller at mange trodde forskjellene var større enn de faktisk var.
Trond Vinje, HR-direktør i Evry, forteller at mange trodde forskjellene var større enn de faktisk var. ( Kjersti Flugstad Eriksen)

Fortalte internt at kvinnene i Evry får fem prosent lavere lønn.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Evry, med 9000 ansatte, har gått gjennom lønninger og sett på hva som kan forklare ulikheter. 

I Evry har kvinner underkant  av fem prosent lavere lønn enn menn. Ulikheten kan til dels forklares med alder og ansiennitet, men det er en del av forskjellen de mener skyldes kjønn.

De fant ingen lønnsforskjell for nyutdannede, men forskjeller blant de med lenger ansiennitet.

Det var ulike årsaker til det, blant annet at det er flere menn i lederstillinger. Men litt under to prosent av lønnsforskjellene fant de ingen årsaker til, annet enn kjønn.

De har jobbet aktivt med å endre den ulikheten, forteller HR-sjef i Evry Trond Vinje.

– Kjønn var et av kriteriene i lønnsoppgjøret i fjor, sier han.

Det ble avsatt en egen pott til kvinner både for lønn og pensjon i lønnsoppgjøret. 

Vil ha halvparten kvinner i ledelsen

Av alle nyansatte er 40 prosent kvinner, og målet er å få 40 prosent kvinner i ledelsen om seks år, i 2025. I 2028 er målet at halvparten av alle ledere skal være kvinner.

Totalt sett er det 28 prosent kvinner i Evry nå, og det er omtrent som ellers i IT-bransjen.

For å ansette flere kvinner, leter Evry også etter annen kompetanse enn den klassiske IT-utdannelsen.  For å lage et godt team for de som skal utvikle helseteknologi, har de ansatt en person som både har sykepleier- og teknologibakgrunn.

– Det er et nullsumspill. Kvinner er i mindretall i bransjen, sier Vinje. 

Objektive kriterier for lønn og bonus

Han forteller at de har gjort flere endringer for å sørge for at det ikke skal være ulikheter i lønn mellom kvinner og menn. 

Det første er tydelige kriterier for hva som er retningslinjene for lønn. På sammenlignbare kriterier skal lønnen være lik.

Bonus til salgs- og lederstillinger skal også utbetales etter samme kriterier til kvinner og menn.

Endringer i lønn følger et prinsipp om at det skal godkjennes av overordnet leder og HR.

Og som et ledd i åpenhet om lønn har Vinje offentliggjort forskjellen mellom kjønnene i interne kanaler. 

– Det tror jeg også handler om avmystifisering av lønn, sier han. 

Overrasket over lik lønn

Det er ikke noen enkel løsning å offentliggjøre lønnen, understreker han. Likevel har han gjort det to ganger de siste halvannet årene. Ikke direkte på enkeltpersoner, men på gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Kvinner tjener 4,8 prosent mindre enn menn i Norge.

Det skapte litt diskusjon at det var en forskjell, samtidig som mange som var positive til åpenheten.

– Mange tror det er en større forskjell enn det faktisk er, sier Vinje.

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen