– Evry river grunnmuren

Ansatte mener Evry taper på IBM-kontrakten.

– Evry river grunnmuren
Klubbleder og hovedtillitsvalgt John Christian Hanssen for El & It-forbundets medlemmer hos Evry legger ikke skjul på at man er uenig i avtalen med IBM som medfører overføring av flere hundre ansatte. Bilde: El&It-forbundets avis Nettverk

Ansatte i Evry flagger høyt at de er uenige i milliardavtalen som selskapet har inngått med IBM.

Kontrakten innebærer at 640 medarbeidere skal overføres til det amerikanske selskapet.

332 av disse er ansatt i Norge.

Dette rammer medlemmer av fagforeningen El & IT-forbundet, der Klubb Evry er sterkt kritisk til kontrakten.

Les mer: Evry og IBM inngår kontrakt til 8,5 milliarder kroner

Grunnmuren

Torsdag ble det kjent at Evry overlater mye av sin teknologiske drift til IBM.

Klubben mener det er selve grunnmuren i selskapet som fjernes når så sentrale oppgaver skal overføres til en underleverandør.

– Vi anser dette som en risiko for bedriftens framtid, heter det i en pressemelding fra klubben.

Les også: Evry kutter 500 hoder

Usikkerhet

– Dagens ansatte i selskapet vil kunne oppleve mer usikre arbeidsplasser. Vi mener at dette på kort og lang sikt kan bli negativt for konsernets posisjon i Norge og Norden, skriver hovedtillitsvalgt og klubbleder John Christian Hanssen i Klubb Evry.

Han begrunner risikoen med selve kjernen i Evrys varemerke:

Solid kunnskap som følge av nærhet til kundene.

– Evrys ambisjoner er å bli Nordens største aktør på utvikling og drift av IT-systemer. Vi mener at en forutsetning for å nå dette målet er inngående kunnskap om kundenes utviklingsbehov. Den kunnskapen mister Evry gjennom den outsourcingen som er på trappene, mener fagforeningen.

Så du denne? Evry går av børs