Evry sliter med røde tall

Preges av laber utvikling og pressede marginer.

Evry sliter med røde tall
LITE Å JUBLE FOR: Evry la torsdag frem regnskapet for andre kvartal. Bilde:

Bunnlinjen til Evry har røde tall i andre kvartal. Resultat før skatt er på minus 28 millioner kroner, mot et overskudd på 62 millioner kroner samme periode i fjor.

Det er klart etter at den ennå Oslo Børs-noterte IT-giganten i dag la frem sitt regnskap for andre kvartal.

Inntektene ligger nokså flatt på 3,27 milliarder kroner (en liten økning), mens driftsresultatet (EBIT) er svekket fra 93 millioner til 59 millioner kroner.

EBITA-marginen har svekket seg fra 5,5 prosent til 5,1 prosent.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet er minus 2 millioner kroner, mot minus 1 millioner kroner andre kvartal 2014.

Les også: Evry kjemper for å slippe ut fra Oslo Børs

Unngår underskudd

Engangspostene «endring i finansielle eiendeler vurdert til virkelig verdi» og «omregningsdifferanser valuta» (samlet oppstilt som «andre inntekter og kostnader» i regnskapet) sørger for å bikke nettoresultatet over på plussiden. Disse justeringene går fra minus 18 millioner i fjor til nå 43 millioner kroner.

Netto sitter Evry igjen med et resultat på 19 millioner kroner, ned fra 29 millioner kroner i fjorårets andre kvartal.

Resultatet per aksje er på -9 øre, mot 18 øre samme tid i fjor.

Evry fremhever økt kontantstrøm, opp fra 136 til 259 millioner kroner, som en av de positive signalene i andre kvartal. På tre måneder signerte selskapet kontrakter for 3,5 milliarder kroner.

Les også: - Bra at norske IT-selskaper blir solgt

Forenkler

Ordrereserver per utgangen av juni er på 17,4 milliarder kroner, én milliard bak reserven de hadde i fjor på samme tid.

- I dette kvartalet har vi reforhandlet flere langsiktige kontrakter som er strategisk viktig for oss og som bidrar til at vi øker ordrereserven. Videre har vi annonsert en forenkling av organisasjonen som skal gi sterkere kundefokus og redusert kompleksitet slik at vår langsiktige konkurranseposisjon styrkes, sier konsernsjef Björn Ivroth.

Han påpeker også at forbedringen i kontantstrøm er et resultat av styrket arbeidskapital og kapitalkontroll.

Om utsiktene fremover er det klart at konjunkturene i Norge er svekket. Evry skriver at de opplever betydelige forskjeller mellom bransjer og regioner. Nedkjølingen innen olje/gass-segmentet gjør at det spesielt er Stavanger-regionen som svekkes.

På den positive siden ligger forretningsmulighetene med økt digitalisering, både for bedrifter, men særlig offentlig sektor, mener Evry, som spesielt da peker på området helse og kommunal virksomhet.

Evry som nylig åpnet sitt flunkende nye datasenter på Fet oppgir at driftstjenester mot store kunder ventes å fortsatt være preget av prispress grunnet internasjonal konkurranse. De ser også redusert etterspørsel i det generelle konsulentmarkedet, mens bransje og løsningsfokusert konsulentvirksomhet ventes å ligge stabilt.

Se reportasjen: Her er Evrys nye digitale festning

I lys av dette skal Evry intensivere arbeidet med bransjespesialisering. De skriver at de gjennomfører tilpasninger, det omtales som en forenkling, av organisasjonen i Norge og Sverige, noe som skal styrke utviklingen av selskapet.