Exense og Posten SDS med samarbeidsavtale

Posten SDS skal besørge sikre transaksjoner av elektroniske meldinger, Exense skal levere systemer som genererer slike meldinger.

Børsnoterte Exense og Posten SDS, som er et datterselskap av Posten Norge BA, melder at de idag har inngått en ny samarbeidsavtale.

I en børsmelding som er sendt ut heter det ; - Avtalen innebærer at selskapene sammen vil jobbe for å styrke hverandres posisjon gjennom å realisere potensialet i begge virksomheters kundeporteføljer. De to aktørene utfyller hverandre meget godt i verdikjeden innenfor informasjonsteknologi (IT).

Avtalen skal inkludere 4 konkrete prosjekter som påbegynnes straks etter avtaleinngåelsen.

Avtalen er tegnet med Posten SDS Divisjon Elektroniske Tjenester. Divisjonen har bl.a. som arbeidsområde å levere sikre elektroniske løsninger innen handel, saksbehandling og meldingsutveksling. Det er i forhold til dette området at de to aktørene mener de har utfyllende kompetanse. For mens Posten SDS skal besørge sikre transaksjoner av elektroniske meldinger, så skal Exense levere systemer som generer slike meldinger.

Posten SDS AS er et datterselskap av Posten Norge BA. I forbindelse med en verdivurdering av Posten BA ble det nylig foretatt en separat vurdering av Posten SDS.

Det kan derfor ikke utelukkes at departmentet på sikt ser for seg en privatisering og utskillelse av Posten SDS.

Til toppen