Exense selger TimeEase til Visma

Visma Business kjøper nå alle rettighetene til det web-baserte prosjekt- og timeføringssystemet TimeEase fra Exense for 6,5 millioner kroner. Exense mottar oppdrag for 2 millioner kroner i tillegg.

TimeEase er allerede integrert i Vismas produktportefølje, og salget av TimeEase skjer i hovedsak gjennom Vismas partnere. Det er ifølge en pressemelding selskapene har sendt ut stor interesse for produktet i markedet, og TimeEase vil være et viktig satsingsområde for Visma fremover. Avtalen sikrer Visma full kontroll over produktet.

For Exense innebærer salget av TimeEase en fokusering av virksomheten mot direkte leveranser til større kunder og en rendyrking av rollen som applikasjonsintegrator (EAI). I tillegg til salgsummen på 6,5 million kroner får Exense Visma Business som kunde gjennom et utviklingsoppdrag verdt 2 millioner kroner.

Prosjekt- og timeføringssystemet TimeEase er rettet inn mot bruk i konsulent- og rådgivningsvirksomheter, som rådgivende ingeniør, arkitekter, IT-konsulenter, organisasjonskonsulenter, PR- og reklamebyråer. I slike virksomheter skal TimeEase utfylle funksjonaliteten til økonomistyringssystemet ved å gi bedriften kontroll over virksomhetskritiske data som utførte oppdrag og solgte timer.

Programvaren er blant annet kompatibel mot Agresso, Concorde, Navision, Rubicon, SAP, Huldt & Lillevik og Visma.

- Vi ser det som industrielt riktig å overta TimeEase-produktet slik at vi kan videreutvikle dette parallelt med våre økonomistyringssystemer, sier adm. dir. Bjørn Ingier i Visma Business. Selskapet ansetter også Exense-medarbeidere tilknyttet TimeEase og overtar alle løpende vedlikeholds- og brukerstøtteavtaler.

- TimeEase er et produkt som naturlig selges gjennom forhandlere. I motsetning til Visma Business, har ikke vi et apparat som kan ivareta et slikt forhandlersalg. Gjennom salget av TimeEase, styrkes vår profil som leverandør av oppdragsbaserte utviklingstjenester med direkte leveranser til større kunder. Exense skal bistå i videreutviklingen av TimeEase og vi opplever det som meget positivt å få Visma Business som utviklingskunde, sier adm. dir. Roar Aasvang i Exense ASA.

Etter salget av Visma Marine har det vært spekulasjoner rundt den videre strategien for gjenværende Visma Business AS. I første omgang ser det altså ut som man satser på en utvidelse av virksomheten.

TimeEase produktet kom i forbindelse med fusjonen til det som i dag er Exense opprinnelig fra virksomheten i IntraView. Dette selskapet hadde i 1999 en omsetning på 3,4 millioner kroner og et resultat før skatt på 204.000 kroner.

I tillegg til at store deler av salget av TimeEase har gått gjennom Visma er også Merkantildata og Andersen Consulting inne som partnere på dette produktet.

Til toppen