Flicks

Facebook har introdusert en «helt ny» tidsenhet

Skal gjøre det enklere å representere varigheten av bilder i film.

I visse tilfeller er det behov for å dele inn tiden på en litt annen måte enn det som er mulig med tidsenhetene som det har vært vanlig å bruke til nå. Et slikt tilfelle vil Facebook løse med tidsenheten «flick».
I visse tilfeller er det behov for å dele inn tiden på en litt annen måte enn det som er mulig med tidsenhetene som det har vært vanlig å bruke til nå. Et slikt tilfelle vil Facebook løse med tidsenheten «flick». (Bilde: SplitShire)

Skal gjøre det enklere å representere varigheten av bilder i film.

Facebook kunngjorde i går lanseringen av Flicks, den minste tidsenheten som er større enn et nanosekund, som også gjør det mulig å representere varigheten til bilder og samplinger ved hjelp av et heltall, i alle fall for de vanligste bilde- og samplingfrekvensene. 

Flick

Én flick tilsvarer 1/705600000 sekund. I utgangspunktet er det ikke så enkelt å se nytteverdien av dette, men ved denne enheten kan varigheten til bilder i film med én av bildefrekvensene 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 100 Hz og 120 Hz gjengis. 

For eksempel er 1/24 sekund det samme som 29 400 000 flicks, mens 1/25 sekund tilsvarer 28 224 000 flicks. Også tusendelen av hver av disse bilderatene kan gjengis i flicks.

Det samme kan varigheten av hvert lydsample dersom samplefrekvensen er 8 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz eller 192 kHz. 

Flyttall

Noe av hensikten med den nye tidsenheten er å kunne unngå bruken av flyttall i programvare hvor det er behov for å dele opp varigheten av et bilde i en film i et fast heltall med underdeler. 

– Med viten om at du aldri noensinne bør bruke flyttallsrepresentasjoner for akkumulert, simulert tid [...], er std:chrono-tidsverktøyet i C++ ideelt. Men den høyeste, egnede oppløsningen, nanosekunder, deler ikke opp vanlige film- og medierater jevnt. Dette var utgangspunktet for denne enheten, heter det på GitHub-siden hvor mer informasjon og kildekoden til flicks-bibliotek for C++ er tilgjengelig.

Leste du denne? Skal hjelpe IT-avdelingene med å håndtere skuddsekunder

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)
Til toppen