Facebook manipulerte nyhetsfeeden

Nå beklager forskerne.

Facebook manipulerte nyhetsfeeden
Nyheten om at Facebook manipulerte brukenes nyhetsfeed ble ikke godt mottatt. Bilde: Thorpe/Splash News/ All Over Press

Hvis man som Facebook-bruker av og til føler seg som en del av et sosialvitenskapelig eksperiment, kan det hende at det faktisk stemmer.

Det ble i helgen kjent at Facebooks ansatte har gjennomført et eksperiment der de bevisst fjernet visse typer oppdateringer fra brukeres nyhetsfeed. Facebook identifiserte 689.000 engelskspråklige brukere, og styrte deretter hvilke oppdateringer de fikk se. Noen fikk stort sett bare negativt vinklede venneoppdateringer over en viss periode, andre fikk nesten bare positive oppdateringer over den samme perioden.

Eksperimentet ble gjennomført i januar 2012, og de deltakende brukerne ble tilfeldig valgt ut. Facebook skal ha brukt en algoritme for å kjenne igjen relevante ord og uttrykk, og forskerne skal ikke personlig ha lest innleggene. Hvis de inneholdt ord som ble karakterisert som positive eller negative, kunne de bli fjernet fra nyhetsfeeden.

Facebook påpeker at de aktuelle innleggene kunne fortsatt leses hvis man gikk direkte inn på profilen til vennene, eller lastet nyhetsfeeden på nytt.

Forskerne skal heller ikke ha manipulert noen private meldinger.

Poenget var å bevise at individer blir påvirket av miljøet rundt, og Facebooks forskere mener ¨ha observert et klart mønster: Brukerne som fikk stort sett se negative oppdateringer, ble mer negative selv, og omvendt.

Manipulasjonen er innenfor rammene til bruksvilkårene til Facebook, men nyheten har likevel vekket mye kontrovers.

Facebook har derfor sett seg nødt til å oppklare situasjonen. En av de ansvarlige forskerne, Adam Kramer, forklarer i et nytt innlegg at Facebook bryr seg om de emosjonelle opplevelsene til sine brukere, og motivasjonen bak forsøket var frykten for at for mye positivitet gjør at mange brukere føler seg utelatt, mens for mye negativitet skremmer vekk brukere. Kramer sier at resultatene av eksperimentet viser nettopp det motsatte – at positivitet bringer frem mer positivitet.

Kramer gjentar også at ingen innlegg ble fjernet eller sensurert, men at de kunne fremdeles sees direkte hos vennene eller via oppfriskning av nyhetsfeeden.

Forskeren skriver at det var aldri meningen å opprøre noen, og beklager at eksperimentet kunne misforstås ut fra måten det ble forklart på. Kramer minner også om at det er gått noen år siden forsøket, og at Facebook senere skal ha endret sine rutiner.

    Les også: