Fagforbundene raser: – Det ser ut som de outsourcer på autopilot

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet
Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet (Bilde: Kristian Brustad)

Styret i Helse Sør-Øst vedtok 8. september å outsource store deler av IKT-tjenestene. NITO, Fagforbundet og EL og IT har med bakgrunn i den beslutningen bedt om et møte med helseministeren i forkant av at han avholder foretaksmøtet i styret til Helse Sør-Øst.

– Spesialisthelsetjenesten behandler svært sensitive data. Det er snakk om helseopplysninger for mer enn halve landets befolkning. Vi ser at flere norske selskaper velger å ta tilbake IKT-tjenestene igjen etter dårlige erfaringer med å outsource. 

NSM er bekymret

– Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Finanstilsynet er bekymret over at sensitive data kan utnyttes av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over en større del av driften, derfor bør styret utsette saken, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug, i en pressemelding.

Ifølge NRK har kontrakten en verdi på mellom seks og syv milliarder kroner. 

De ansattes alternative forslag til drift i egen regi viser at drift av Sykehuspartner kan gjøres innenfor allerede vedtatte økonomiske rammer, raskere, og med lavere risiko, hevder fagforeningene.

Stor risiko

– Det er en stor risiko å outsource en så viktig samfunnsfunksjon, sier Trond Markussen, president i NITO i pressemeldingen og fortsetter:

– Jeg forutsetter at data i seg selv ikke flyttes ut av landet, det må Helse Sørøst sikre.

Trond Markussen, president i NITO.
Trond Markussen, president i NITO. Foto: Kristian Hansen

– Det å få kontroll over mennesker og hvem som har tilgang til disse dataene og serverne er mye vanskeligere når de sitter et annet sted, sier Markussen.

En ekstern leverandør vil forutsette en grad av standardisering som ikke er tilstede i dag. Dette vil kunne medføre betydelige ekstrakostnader og mindre framtidig fleksibilitet overfor de enkelte helseforetakene, hevder NITO.

– Outsourcer på autopilot

– Utsetting av IT til Hewlett Packard eller CSC vil ikke bety bedre eller rimeligere IT-tjenester for helseforetakene. De ansatte i Sykehuspartner har en unik kompetanse på IT for helsevesenet som bør utvikles og satses på, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Andersen viser til at Helse Sørøst tidligere brent seg på å la eksterne utvikle nytt datasystem for bruk av røntgenbilder. For over to år siden godkjente de kjøp av røntgensystem for en halv milliard, men det er fremdeles ikke klart til bruk.

– Det ser ut som de outsourcer på autopilot. Mange tror det er en trylleformel som gir billigere og bedre IT-tjenester, men ofte viser det seg å være kostbart og lite effektivt. Helseforetakets eget IT-selskap har derimot spesialisert kunnskap om helsevesenet som bør benyttes, sier Andersen.

Kommentarer (12)

Kommentarer (12)
Til toppen