Fagpressen: - Dette er bare tøys

- Det er bare tøys å være skeptisk til et system fordi det er egenutviklet, fnyser Fagpressens Jan Amundsen. Han er indignert over skepsisen NAL utviser mot forslaget til felles trafikkmålinger og stiller spørsmål om motivene.

- Det er bare tøys å være skeptisk til et system fordi det er egenutviklet, fnyser Fagpressens Jan Amundsen. Han er indignert over skepsisen NAL utviser mot forslaget til felles trafikkmålinger og stiller spørsmål om motivene.

Fagpressen retter kritikk mot Norske Avisers Landsforening (NAL) etter de negative synspunktene avisforeningen har ytret mot nettmålingsarbeidet. I etterkant av møtet NAL hadde med statistikkgruppen i går, sa Landsforeningen at de var skeptiske til en egenutviklet løsning som ikke vil være direkte sammenliknbar med liknende målinger i utlandet.

- Fagpressen har sett positivt på at det opprettes en forening, og at det kommer nettmålinger er et krav fra vår side. To av medlemmene våre er rene nettpublikasjoner som trenger opplagskontroll, sier Jan Amundsen på vegne av Fagpressen.

Amundsen, som tidlig på 90-tallet var ansvarlig redaktør for markedsføringsbladet Kampanje, er til daglig redaktør av tidsskriftet Apéritif. Han sitter også i arbeidsgruppa for statistikkmålinger.

Amundsen reagerer sterkt på skepsisen NAL utviser i saken om felles målinger for nettpublikasjoner.

- Det er bare tøys å være skeptisk til et system fordi det er egenutviklet. Spørsmålet tilbake til NAL når de er skeptiske til en egenprodusert løsning, må være med hvilken kompetanse de uttaler seg. Jeg er ingen tekniker selv, men de som har jobbet med dette i arbeidsgruppa skulle ha all forutsetning til å klare oppgaven. Jeg har full tillit til de som har utført dette arbeidet, de har skannet markedet for det som finnes av løsninger og testet en rekke av dem, sier Amundsen.

Poenget med at målingene ikke gir sammenliknbare tall med utenlandske målinger, fnyser han av.

- Jeg gjerne vite hvilke land de snakker om. For eksempel i Storbritannia finnes det ikke bare én, men flere målinger. Norske medieformidlere sier at de mangler sammenliknbare tall som gjør at de kan anbefale annonsører å annonsere på Internett. Den løsningen som ble valgt av arbeidsgruppa, er i all sin enkelhet en nesten genial løsning, og jeg lurer på om dette handler om at det som er norsk ikke er godt nok. Jeg skuffet over negativiteten i NAL på vegne av Fagpressen. Jeg vil nesten spekulere i om det er underforliggende motiver her, og at argumentene er vikarierende, sier Amundsen til digi.no.

Han understreker at han uttaler seg som representant for Fagpressen, ikke som medlem av arbeidsgruppen.

- Det viktigste er at vi har et norsk system, det finnes ikke én måte å gjøre det på på papir heller. Når papirmediene får annonsebookinger fra utlandet, forholder mediebyråene seg til norske målinger. Argumentet med utlandet er helt meningsløst, mener Amundsen.

Til toppen