Fakturaer attesteres best per e-post

DocNet AS har utvidet sitt Open/ImageLink med en fakturabehandler. Hensikten er å følge fakturaens gang og å samle attester per e-post. Systemet er levert til Telia Infomedia Respons AB.

DocNet AS var tidligere en avdeling under GPI, og ble skilt ut som eget selskap i fjor. Selskapet er søster til ShipNet AS og datter til Softnet Group som GPIs arvtaker heter. DocNet har overtatt dokumentbehandlingssystemet Open/ImageLink fra avdøde mor, sammen med det britiske arbeidsflytsystemet Staffware. Spesialiteten er løsninger innen elektroniske arkivsystemer, optisk lesing og arbeidsflyt. Omsetningen i fjor var 1997.

Man regner med en betydelig vekst i år. Faktureringssystemet til Telia Infomedia Respons bidrar med flere millioner kroner til DocNets kasse. På sin side antar kjøperen å få igjen investeringen i løpet av halvannet til to år.

Open/ImageLink Fakturabehandling erstatter systemer der fakturaer sendes fysisk rundt i bedriften til godkjenning. Telia Infomedia Respons har virksomheten spredd på tretten ulike steder i Sverige, og erfarte at fysiske kopier ofte ble liggende eller forsvant helt, eller ble attestert feil. Månedlige lister over utestående attestering ble sendt ut, og mye ressurser ble brukt på oppsporingsarbeid.

Med DocNet-systemet sendes et bilde av fakturaen per elektronisk post, og de ansvarlige attesterer direkte på skjermen. Økonomiavdelingen får stadig tilbakemelding fra systemet om hvor hver faktura befinner seg i kjeden. Ved forsinkelser purres det automatisk per elektronisk post. Hjelper ikke det, befordres fakturaen videre til en annen som kan attestere den. Løsningen er blitt integrert med økonomisystemet til Telia Infomedia Respons, Agresso.

Administrerende direktør Magne Tveter i DocNet ser fram til at systemet også kan tas i bruk i andre deler av Telia Infomedia. Han peker på at DocNet er alene om å kunne levere slik fakturahåndtering som standard programvare. Det norsk-utviklede produktet egner seg godt til eksport, mener han.

Til toppen