Fanget tyv med SMS

Tyven brøt opp en trekasse på NTNU, for å stjele videoutstyr. Et nytt alarmsystem sørget for at vaktmester fikk en SMS-melding om hva og hvor, og kunne fange tyven bare sekunder etter innbruddet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets nyeste alarmsystem må sies å være en suksess. Da en tyv brøt opp en trekasse for å stjele en videoprosjektør her om dagen, gikk det sporenstreks en tekstmelding til vakthavende vaktmester, som deretter kunne ta skurken på fersken.

Meldingen "Prosjektør Aud II" ramlet inn på vaktmester Øyvind Anonsen Kamps mobiltelefon rundt klokka 20, mens han sto ved hovedinngangen og snakket med en kollega, skriver internavisen InnsidaUT.

Alarmsystemet, som er bare få dager gammelt, har sensorer koblet til forskjellige tyveriutsatte varer rundt om på universitetet. Det er spesielt AV-utstyr som det har gått hardt på ved NTNU, men denne gangen sørget sensoren for å si fra til en sentral alarmsentral, som i sin tur sender en tekstmelding til vakthavendes mobiltelefon.

Til toppen