Får bot på 16 milliarder kroner

Det italienske mobilselskapet Blu med British Telecom, Benetton-familien og Mediaset som viktige eiere risikerer nå å bli ilagt en bot på 16 milliarder kroner/3500 milliarder lire for å ha spolert den italienske UMTS-auksjonen. Den italienske staten beregner å ha tapt så mye som 100 milliarder kroner.

Blu-konsortiet valgte mandag å trekke seg fra den italienske UMTS-auksjonen, ettersom konsortiets eiere ikke ble enige om hvordan en skulle fordele kostnadene for mobillisensen. Den dramatiske vendingen gav imidlertid til resultat at de opprinnelig seks konkurrerende selskapene ble redusert til fem, tilsvarende det antallet UMTS-lisenser som ble auksjonert ut.

Dermed taper den italienske staten så mye som 100 milliarder kroner beregnet ut fra hvilke priser staten hadde regnet med å oppnå. Derfor er det heller ikke rart at det fra regjeringskretser nå kommer sterke beskyldninger mot Blu, som beskyldes for å ha sabotert hele auksjonen ved å trekke seg. Representanter for landets samferdselsdepartementet har beskuld Blu for å ha samarbeidet med de gjenværende fem selskapene, som nå får sine UMTS-lisenser for nærmest halv pris.

Imidlertid bestemte den italienske regjeringens 3G-komite mandag kveld å erklære auksjonen som gyldig etter en fem timers diskusjon, men at en setter i gang tiltak for å holde tilbake Blu-konsortiets forskudd på mobillisensen på nærmere 4000 milliarder lire eller 16 milliarder kroner, men vil i tillegg til dette kreve erstatning for de tap staten har lidd.

Blu på sin side med British Telecom i spissen har gjort det klart at selskapet ikke mener det har gjort noe kritikkverdig

De fem selskapene som fikk hver som mobillisens til røverpris, nærmere 20 milliarder kroner er det Olivetti-kontrollerte Telecom Italia Mobile; det Vodafone-kontrollerte Omnitel; Wind, som eies av Enel og France Telecom, et konsortium som blant annet Telefonica og Sonera samarbeider med og Hutchison prosjekt Andala. Dette er rabatter på 70 prosent i forhold til auksjonen i Storbritannia i vår og 76 prosent forhold til den tyske auksjonen i høst. prisen for disse auksjonene utgjørde vel 630 kroner per innbygger, mens prisen i Italia er lave 211 euro.

Alle de fem vinnende selskapene merket økt børsverdi etter at auksjonen ble erklært som gyldig.

Til toppen