Får ikke videreformidle brukerinformasjon

Den føderale handelskommisjonen i USA (FTC) har forbudt det store nettstedet GeoCities å videreformidle informasjon om nettstedets brukere til annonsører og andre, uten først å gi beskjed til brukerne.

Dette forbudet utgjør FTCs første forsøk på å håndheve lover mot misbruk av personlig informasjon på Internett, vil antagelig sende et sterkt signal om at virksomheter på nettet vil bli holdt ansvarlige for å forlede Internett-brukere.

Ifølge Jodie Bernstein, direktør for FTCs kontor for konsumentbeskyttelse, har GeoCities, et av de mest besøkte nettstedene på Internett, villedet sine kunder ved å ikke fortelle sannheten om hvordan det bruker deres personlige informasjon. FTC mener at alle tjenestetilbydere på Internett må kunngjøre nøyaktig og fullstendig hva deres bruk av informasjonsinnsamlingsmetoder går ut på.

Mange tusen nettsteder tilbyr idag tjenester - for eksempel tilgang til pratesider, spesielle artikler og lignende - hvor det kreves at brukerne registrerer seg, ofte med både e-post adresse og bostedsadresse. Denne informasjonen blir ofte delt med andre nettsteder, eller den blir brukt i forbindelse med markedsføring. Samtidig opplyser få nettsteder de besøkende om hvordan informasjonen blir brukt eller gir brukerne noen mulighet til å slette den ved en senere anledning..

I tilfellet GeoCities, hadde nettstedet en database med mye informasjon om sine 2 millioner brukere. Nettstedet har også spesielle websider for barn som også krever at de unge brukerne oppgir informasjon om seg selv.

Selv om ledelsen i GeoCities benekter å ha gjort noe galt, innrømmer den de faktiske forholdene. GeoCities har også gått med på å publisere et notis på nettstedet som forteller om hva slags informasjon som blir samlet inn, og om hvordan den brukes. I tillegg vil ikke selskapet samle inn informasjon om barn under 13 år uten foreldrenes samtykke. På denne måten unngår trolig selskapet å bli ilagt bot av FTC.

Representanter for flere organisasjoner mener at denne hendelsen er et stort skritt videre i kampen om personvern på nettet.

(Kilde: Washington Post)

Til toppen