Får Norges største elektroniske valgløsning

Fra 2007 skal Coop-medlemmene velge sine tillitsvalgte via Internett.

Coop Norge har undertegnet en avtale med WebOn for levering av elektronisk valgløsning. Denne gir medlemmene i Coop mulighet til å velge sine tillitsvalgte via Internett. Løsningen vil være den største elektroniske valgløsningen i Norge, og skal stå ferdig i 2007.

Coop gjennomfører en betydelig oppgradering av sine nettsider i samarbeid med programvare- og kompetansehuset WebOn. Som et ledd i dette arbeidet, investerer Coop i en ny løsning som lar medlemmene bruke Internett når de velger sine tillitsvalgte.

– Alle våre medlemmer er medeiere i Coop, og kan gjennom sine tillitsvalgte påvirke hvordan vi skal drive vår virksomhet. For å gi medlemmene like muligheter til å kunne stemme på sine representanter, har det vært viktig for oss å gjøre valget enklere og mer brukervennlig. Med en elektronisk valgløsning fra WebOn får vi et system som ivaretar disse behovene, sier Bjørn V. Kløvstad, informasjonsdirektør i Coop NKL i en pressemelding.

Valg av tillitsvalgte har tradisjonelt foregått på samvirkelagenes årsmøter. De to samvirkelagene Coop Øst og Forbrukersamvirket Sør gjennomførte i år for første gang valg direkte i butikk. Selv om den nettbaserte valgløsningen gjør det langt enklere å stemme, vil medlemmene fortsatt kunne stemme i butikk. Valget i butikk gjøres i kassen, som da vil være integrert med nettløsningen. Dermed blir det mindre ekstraarbeid for butikkpersonalet.

Løsningen som WebOn leverer vil i første omgang være en pilot for to samvirkelag med til sammen 200.000 medlemmer. Løsningen utvides til å håndtere valg fra samtlige av Coops medlemmer i videre faser.

– Vi bygger en løsning som skal kunne håndtere over én million ulike brukere. En så stor brukermasse vil sette store krav til både stabilitet, presisjon og brukervennlighet. Jeg er glad for den tillitten Coop viser oss, sier Einar Augedal, administrerende direktør i WebOn.

WebOn har levert nettløsninger til Coop siden 1999. Valgløsningen er en betydelig utvidelse av samarbeidet.

Til toppen