Farlig å taste i mer enn 25 timer

Jo mer tid du tilbringer foran datamaskinen, jo større er faren for skader. Den magiske grensen går ved 25 timer per uke.

Jo mer tid du tilbringer foran datamaskinen, jo større er faren for skader. Den magiske grensen går ved 25 timer per uke.

Jobber du ved datamaskinen mer enn 25 timer per uke, er du ekstra utsatt for belastningsskader. Risikoen for skader økes også av forhold som stress, om jobben oppleves som krevende, og om arbeidsplassen er dårlig innredet, ifølge NTB-Ritzau.
Undersøkelsen er foretatt av danskenes Teknisk Landsforbund, en fagorganisasjon for IT-arbeidere.


Danske forskere fastslår at all datatid over 25 timer per uke øker sjansene for skader i skuldre, nakke og armer, en konklusjon de nådde etter å ha undersøkt nesten 7.000 dansker som jobber ved tastatur, mus og skjerm.

Vel 1.350 av de spurte hadde hatt moderate eller alvorlige smerter iløpet av den siste uken, og ble innkalt til nærmere undersøkelse.

Det er spesielt musen som forårsaker skader. Mer enn 25 timer i uken med musebruk øker faren for skader betraktelig, mens ukentlig musebruk på mellom 25 og 30 timer gir fire ganger høyere risiko enn normalt.

Om en jobber med musen mer enn 30 timer i uken, er sjansen for å pådra seg underarmssmerter seks ganger så stor som normalt som for de som holder seg under 25 timer, selv om ingen av de undersøkte hadde plager av svært alvorlig karakter.


Det ble funnet få tilfeller av sykdommer som tennisalbue eller senelidelser i skulder, underarmer og håndledd.
Den hyppigst forekommende lidelsen var høyresidig tennisalbue, som ble funnet hos 44 deltagere, noe som tilsvarer 0,6 prosent av de spurte.

Flere konklusjoner finnes på Teknisk Landsforbunds nettsted.

Resultatene av undersøkelsen må taes med et visst forbehold, skriver TL på nettstedet. Men de håper en oppfølgingsundersøkelse skal gi mer pålitelige svar, og denne NUDATA-undersøkelsen vil foreligge neste år.

Til toppen