Farlige stoffer i mobiltelefonen

En undersøkelse tre miljøkjemikere i Malmø har gjort kan tyde på at byggematerialene i mobiltelefonen skiller ut små og svært farlige konsentrasjoner med kjemikalier når materialene utsettes for kroppstemepatur.

Den nye forklaringen kommer i tillegg til tidligere antagelser om at det er radiostrålingen fra telefonene som skyldes symptomene enkelte storbrukere av mobiltelefon har opplevd.

Flere av kjemikaliene som brukes i produksjonen av mobiltelefoner benyttes om bekjempningsmiddel, og kan framkalle både kreft og allergier. Og symptomene de framkaller skal stemme godt overens med de som så langt er rapportert.

Både stoffene fenol, kresol, bifenyl, triklorfenol og dibensofuran skilles ut fra mobiltelefonene, skriver det svenske fagbladet Ny Teknik. Flere av disse er vannløselige og løses opp når temperaturen nærmer seg kroppstemepraturen, og kan både pustes inn og trekkes direkte inn i huden når en ringer med mobiltelefonen.

De tre miljøkjemikerne som står bak undersøkelsen er Sven Persson som arbeider på Yrkesinspektionen, Rolf Andersson på FFNS og Bo Börstell i Imtek. De tre leter normalt etter miljøgifter på arbeidsplasser, og har så langt brukt fritiden til å lete etter de kjemikaliene som mobiltelefonene slipper.

De startet sin undersøkelse på mobiltelefoner for to år siden, da de kom i kontakt med en kvinne som hadde store helseproblemer med mobiltelefonen, men ble helt sympomsfri når hun la mobilen i en plastpose.

De første resultatene fra undersøkelsen viser at de samme emnene som finnes i trykkimpregnert tre også finnes i mobiltelefoner. Trykkimpregnert treverk inneholder kjemikalier som skal ta livet av bioligisk materiale som truer med å bryte ned materialet.

- Det som gjør det ekstra alvorlig er at en holder mobiltelefonen direkte mot huden over lang tid, sier Persson, som sammenligner det med å bruke en trykkimpregnert planke som hodepute.

De tre kjemikerne har ikke lett etter mengdene med giftig materiale, bare etter hvilke kjemikalier en kunne finne.

Likevel kan de tre konstatere at menden farlige emner fra mobiltelefonene er stor nok til å skape problemer hos brukerne, for mengdene er mer enn ett mikrogram per kubikkmeter, som er den minste mengden analysemetoden kan oppdage.

Forskerne overlater det videre arbeidet med å dokumentere mengdene av kjeminaliene i telefonene til produsenter og leverandører.

Hos Ericsson sier miljøansvarlig Mats Pellbäck-Scharp at han ikke forstår hva dette kan komme av, men lover å følge opp undersøkelsene.

- Vi vil gjenta undersøkelsen og studere resultatene i detalj.

De tre forskernes undersøkelse gir ikke svar på hvor lenge en må bruke mobiltelefonen for at folk skal motta en for stor dose kjemikalier.

Til toppen