Fattige pirater koster spillindustrien 17 milliarder

Snikmord og bilkjøring, mysterier og krig. Og piratvirksomhet. Dataspill er bra business, men piratene svindler for 17 milliarder i året.

Snikmord og bilkjøring, mysterier og krig. Og piratvirksomhet. Dataspill er bra business, men piratene svindler for 17 milliarder i året.

Dataspillindustrien i USA tapte minst 17 milliarder kroner på piratvirksomhet ifjor. Halvparten av piratvirksomheten har utspring i Kina og Korea, ifølge interesseorganisasjonen IDSA, eller Interactive Digital Software Association.

De 17 milliardene er bare fordelt på noen få pirat-land, mens det totale, globale tapet er mye høyere, mener IDSA. De vil presentere disse tallene sammen med en rapport fra International Intellectual Property Alliance (IIPA), og overlevere dem til handelsrådgiverne i USTR i Washington DC. Målet er å innføre sanksjoner mot 50 land som IIPA mener ikke gjør nok for å stoppe piratvirksomhet på video- og dataspill.


Til sammen ble det solgt videospill for 6,35 milliarder dollar i fjor, eller i overkant av 56 milliarder kroner i 2001. Det er minst 100 land rundt i verden der det ikke eksisterer et legitimt marked for våre produkter, grunnet piratvirksomhet, sier IDSA-sjef Doug Lowenstein i en pressemelding.

Gruppen representerer alle de store spillprodusentene, inkludert Electronic Arts og Activision.

Lowenstein mener veksten i videospillmarkedet vil være uten grenser om de får redusert nivået på pirataktiviteter i disse landene.

Rapporten tar ikke med tap grunnet piratvirksomhet i USA, Canada, Vest-Europa eller fra spredning av crackede spill på nettet. Visse deler av Øst-Europa faller også utenfor, for der har ikke folk nok penger til at regionen utgjør et marked uansett.

Tidligere har organisasjonen sørget for at handelsrådgiverne smekket tollgebyrer på rundt 75 millioner dollar i fjeset på Ukraina, etter at landet ble veid og funnet for lett i antipirat-sammenheng.

Til toppen