FBI må frigi informasjon om epostovervåkning

USAs føderale politi har ti dager på seg til å klarlegge når de skal begynne å frigi detaljer om overvåkningssystemet Carnivore.

USAs føderale politi har ti dager på seg til å klarlegge når de skal begynne å frigi detaljer om overvåkningssystemet Carnivore.

En føderal dommer i USA har beordret FBI til å hoste opp en plan for frigivelse av dokumenter om overvåkingssystemet Carnivore.

Ordren kom etter en klage fra organisasjonen Electronic Privacy Information Center, eller EPIC, som beskyldte FBI for manglende reaksjon på EPICs krav om opplysninger om systemet.

EPIC krevde å få frigitt dokumenter under Freedom of Information Acts ekspressordning, og klaget til retten da hverken FBI eller justisdepartementet svarte innen tidagersfristen.

Men 90 minutter før høringen fikk EPIC en fax fra FBI og justisdepartementet med positivt svar på saken, og dermed ble FBI beordret til å komme opp med en plan.

Carnivore er navnet på FBIs system for filtrering av epost i knutepunkter på Internett, og har vakt heftig debatt etter avsløringen for få uker siden, melder Reuters.

FBI plasserer ut en datamaskin med Carnivore installert hos en internettilbyder, og den filtrerer all trafikk som går gjenom denne tilbyderen.

EPIC sendte inn sin første FOIA-søknad 12. juli. Seks dager senere ba de justisdepartementet om å gi saken ekspressbehandling, siden all medieoppmerksomheten viste at saken hadde blitt et offentlig anliggende som reiste spørsmål om "regjeringens integritet som påvirker folkets tillit", som er en av kriteriene for å sende en sak til ekspressbehandling.

I forrige måned måtte FBI inn for kongressen og forklare seg om Carnivore-systemet. Systemet plasseres i trafikknutepunkter på Internett, og skal i prinsippet bare plukke ut og lagre e-post fra mistenkte i kriminalsaker.

Både EPIC og ACLU, den amerikanske organisasjonen for sivile rettigheter, har bedt FBI om mer informasjon om saken, av frykt for at det bryter med USAs grunnlovs fjerde tillegg om urimelig ransaking og beslag.

Til toppen