Feilkonfigurasjon ga Lucent testfordel over Cisco

Teknisk direktør Arnfinn Horne i Cisco Norge har satt seg inn i Tolly-testen som sier at Lucent er bedre på tale over IP enn Cisco. - Feil nettkonfigurasjon, er hans dom.

Det kjente test-selskapet Tolly Group offentliggjorde nylig en test der utstyr for tale over IP fra henholdsvis Lucent og Cisco var satt opp mot hverandre. Testen var bestilt av Lucent som også spesifiserte hvilket utstyr som skulle inngå i testen. Hovedkonklusjonen var at Lucents utstyr var mer pålitelig enn Ciscos.

- Etter artikkelen i digitoday.no fikk vi flere henvendelser fra kunder som ba oss forklare resultatet. Jeg kommer til å bruke testen som skoleeksempel på hvordan det kan gå dersom man ikke konfigurerer nettverk for tale over IP på korrekt vis, sier teknisk direktør Arnfinn Horne i Cisco Norge.

Horne vil ikke klandre verken Tolly eller Lucent. Men han peker på at testen sammenlikner to vesensforskjellige nettkonfigurasjoner.

- To nøkkelkomponenter inngår i løsninger som skal sørge for telefoni gjennom et IP-nett, forklarer han. Du trenger en "gatekeeper" for å sette opp og ta ned kall. Videre trenger du en "gateway" for å rute samtalene gjennom IP-nettet.

I testen besto Lucents gatekeeper av en 666 MHz server, mens Ciscos gatekeeper var en 40 MHz aksessruter av typen 3640 som ikke er beregnet på en slik funksjon.

- Den har innebygget gatekeeper-funksjonalitet med tanke på å fungere mot mindre miljøer, ikke som fullverdig gatekeeper med tanke på behovene for en hel bedrift.

Horne understreker at Cisco aldri ville anbefalt en 3640 i en slik konfigurasjon, men heller brukt en løsning med datakraft tilsvarende den løsningen som ble brukt da Lucents utstyr skulle testes. Ingen Cisco-kunde bruker en 3640 som gatekeeper i et stort nettverk der tale over IP er en vesentlig tjeneste, bedyrer han.

- Når det er sagt, vil jeg presisere en ting til. Det er at nettverk for IP-telefoni må konfigureres slik at man aldri får et sammenbrudd når ett enkelt punkt feiler. Nettverkene i testen er konfigurert slik at hvis én gatekeeper svikter, går ikke samtalene gjennom. Vår anbefaling er at gatekeeper-funksjonen besørges av to servere, satt opp slik at den ene automatisk tar over når den andre svikter.

Med en slik konfigurasjon vil påliteligheten være godt over 99,9 prosent, uansett hvor lang tid man måler over, mener Horne.

Til toppen