Felles drivergrensesnitt for Unix

Intel annonserte onsdag et samarbeid med flere Unix-leverandører om å lage en felles drivergrensesnitt for Unix på Intel-plattformen. Motivasjonen er blant annet å senke kostnadene forbundet med Unix-tilpasning av maskinvare.

Unix er ikke ett operativsystem, men finnes i en rekke varianter med ulike forskjeller. Blant disse forskjellene er driverne til maskinvare. Spesielt er dette et problem når det gjelder Intel-plattformen som etter hvert støttes av ganske mange Unix-varianter.

Slik det fungerer nå, må maskinvareprodusentene lage drivere til hver av de forskjellige Unix-variantene de ønsker å støtte. Dette er både tidkrevende og kostbart, noe som fører til at de minst utbredte variantene av operativsystemet ofte mangler støtte for mange maskinvarekomponenter.

Samtidig med dette har Intel i den senere tid ønsket å bli mindre avhengig av Microsoft, ikke minst når det gjelder rimelige servere. Dette samarbeidet og den tidligere annonserte støtten for Linux er tegn på dette.

Intel har derfor tatt initiativet til å lage et felles drivergrensesnitt, UDI (Uniform Driver Interface), som vil føre til at maskinvareprodusentene kun behøver å lage ett sett med drivere for Unix-plattformen som kan brukes av de fleste variantene av operativsystemet.

Med på samarbeidet er i tillegg til Intel, også Compaq-Digital, Hewlett-Packard, IBM, SCO og Sun. I tillegg vil flere store maskinvareprodusenter være med på utviklingen av grensesnittet.

Den ferdige kildekoden og verktøy for testing av kompatibilitet, vil senere bli gitt gratis til andre kommersielle Unix-produsenter. Dette gjelder ikke minst Linux, som medlemmene Project UDI-gruppe tror bli en referanseplattform for UDI som de andre Unix-produsentene kan arbeide ut ifra. Blant annet regner medlemmene på at Linux-miljøet vil være med på å utvikle drivere. En talsmann for gruppen forteller at Intel har vært i kontakt med Linus Torvalds og at han var svært interessert.

Intel skal ha spesifikasjonen av UDI, samt utviklingsverktøyene klare innen slutten av 1998. De første produktene vil antakelig komme i løpet av første halvår av 1999.

UDI vil i første omgang implementeres på den nåværende 32-bits Intel-plattformen, men vil komme med støtte for 64-bits-plattformer, inkludert Merced, i midten av år 2000.

(Kilder: Intel, ZDNet UK)

Til toppen