Filippinene forbereder lover mot kyberkrim

Ledere i den filippinske nasjonalforsamlingen håper at nye lover vil gjøre hacking straffbart med store bøter og inntil tre års fengsel.

Flere filippinske politikere har uttalt til lokale aviser at det så fort som mulig vil bli tatt initiativ til å få vedtatt lover som forbyr hacking.

Ifølge lederen for flertallet i underhuset, Eduardo Gullas, vil strafferammen være fra seks måneder til tre års fengsel, samt bøter som står i forhold til forvoldt skade. Det presiseres at loven ikke vil kunne gis tilbakevirkende kraft. Gullas håper på et vedtak før underhuset tar sommerferie 8. juni. Loven må også vedtas i overhuset.

I dag kan filippinsk politi bare vise til lovgivning om beskyttelse av passord i telekommunikasjonssystemer når de skal oppgi det juridiske grunnlaget for etterforskningen mot de LoveLetter-mistenkte. Denne loven vil brukes for å sikte Reonel Ramones som ble arrestert og så løslatt tidlig i forrige uke. Den har en strafferamme på 20 års fengsel. En så hard straff må imidlertid begrunnes med lokale skadevirkninger. I Filippinene er det knapt registrert noen form for problemer på grunn av LoveLetter-ormen.

En verre fare som truer LoveLetter-opphavene, er utlevering til USA der de kan gjøres ansvarlige for milliardtap og anklages for kyberterrorisme.

Filippinske aviser som drøfter denne muligheten, konkluderer med at den er lite sannsynlig. En av årsakene, ved siden av svakt bevisgrunnlag for anklagene, er at den nåværende presidenten på øyriket, Estrada, nekter plent å utlevere en kompis som amerikanerne ønsker å stille for retten hos seg. Man regner med at presidenten ikke vil kunne utlevere LoveLetter-opphavene uten å risikere et ramaskrik som kan føre til at han også må utlevere sin kompis.

Les også:


LoveLetter-opphav er folkehelt på Filippinene
USA vil ha internasjonalt kyberpoliti
LoveLetter-kvartett mistenkt, men ikke arrestert
Mistenkt virusforfatter kjempet for gratis Internett
LoveLetter-mistenkt utredet tilsvarende orm som student

Til toppen