Filmtilsynet foreslår nye regler for nettfilm

Filmtilsynet sender nå ut høringsnotat med forslag til nye regler for fremtidens nettvideo-løsninger. Konvergens og video on demand krever sitt.

Statens Filmtilsyn sender nå ut høringsnotat med forslag til ny forskrift om elektronisk filmsalg og oppdatering av gjeldende regler for å trykke tilsynets registreringsmerke for videogram, som det heter.

Kultur- og kirkedepartementet har gitt filmtilsynet i oppdrag å utrede ulike konsekvenser av konvergens på film- og videoområdet, noe som er en oppfølging av forslagene i NOU:1999 Konvergens.

Statens filmtilsyn sendte for få dager siden ut et høringsnotat med forslag til nye regler for elektronisk publisering av Statens filmtilsyns registreringsmerke for videogram. Forskriften vil gi regler for såkalt "Elektronisk Omsetning av Videogram" (EOV), også kjent som "Video On Demand" eller "Video på forespørsel", skriver Statens Filmtilsyn i en pressemelding.

Les også:

Tilsynet har det siste året fått flere henvendelser fra aktører som vil avklare juridiske og regulatoriske forhold rundt EOV-virksomhet på hoteller. Bredbåndsutviklingen har også satt arbeidet på kartet, siden en rekke aktører bare går og sikler etter mulighetene for å tilby en filmbank som kan styres 100 prosent av forbrukeren. Enn så lenge er det spørsmål om båndbredde og rettighetsstyring som bremser utviklingen.

- Forslaget til ny forskrift er en midlertidig tilpasning av gjeldende rett på området, og omfatter merkereglene for det vi kan kalle nettbasert omsetning av digital video, sier Martin Borgnes i Statens filmtilsyn, som har ansvaret for filmtilsynets arbeid med konvergensproblematikk.

- Forslaget representerer et forsøk på å tilpasse filmloven fra 1913 til framtidens digitale innholdsflyt. Til høsten vil filmtilsynet gå i gang med en større utredning om behov og muligheter for regulering av film og video i et konvergert medielandskap. Vi håper mange av høringsinstansene også kan gi fruktbare innspill til dette arbeidet, sier Borgnes.

Høringsfrist er mandag 17. juni 2002, og flere både høringsnotat og høringsbrev inkludert instanser kan leses via denne siden hos Filmtilsynet.
Til toppen