Finanstjenester blir en råvare

I en ny konsulentrapport fra Deloitte Consulting konkluderes det med at finansielle tjenester er i ferd med å transformeres til en råvare-business.

Råvarer er ikke det mest sexy som finnes på markedet. Likevel er dette realiteten for svært mange banker og finansinstitusjoner. Internett har transformert bransjen fra å være "bricks and mortar" til "clicks and mortar", men e-kundene blir stadig mer sensitive til pris som følge av mer transparente tjenester, og tilbyderne må revurdere sine strategier, heter det i rapporten til Deloitte Consulting kalt "Reinventing Financial Services".

Som en følge av dette vil marginene bli mindre, og gjøre at volum blir en vesentlig faktor. Internett komprimerer tid og gjør informasjon tilgjengelig for alle. Nå kan kundene enklere shoppe rundt mellom forskjellige tilbydere for å finne den leverandøren som tilbyr den billigst. Resultatet er at flere finanstjenester som for eksempel boliglån blir en råvare der pris er den viktigste faktoren i valg av tjenester.

- Dette har ført til at banker som er sene med å implementere Internett som den nye distribusjonskanalen, ofte konkurrerer med seg selv. Disse bankenes kundebaser trenger ikke nødvendigvis vokse, men betjener tradisjonelle bankkunder gjennom en annen kanal. En imitasjon supplerer ikke de gamle "bricks and mortar" strategiene, skriver forfatterne av rapporten.
Merril Lynch sliter på Internett:
Innovasjon og Internett gir store aksjonærverdier

- Internett bryter ned mange av fordelene flere banker hadde i "bricks and mortar" økonomien. Der for er det viktig å skreddersy for den enkelte kunde. Jo mer du personaliserer, jo mer sannsynlig er det for å beholde kundene, heter det videre i rapporten.

Dette innebærer også innovasjon og strategiske allianser, helst på tvers av bransjene.

DnB satser sammen med Telenor i den nye økonomien:
DNB og Telenor på terskelen til netthandel


- Disse fundamentale skiftene transformerer den finansielle næringen til å bli en råvare-business. Det viktigste kriteriet er pris og derfor må finansleveradørene gå videre i å tilby tjenester gjennom flere kanaler. Bankene må starte på nytt i å hjelpe kunden til å finne gode personlige løsninger og tilby flere distribusjonskanaler, konkluderer rapporten.

Til toppen