Finsk mobilpenetrasjon over 50%

Finske mobiloperatører regner med at mobilpenetrasjonen over tid vil nå 100 prosent. Ferske tall viser at en har kommet halvveis.

Tall fra det finske transport og kommunikasjonsdepartementet viser at det blant den finske befolkningen på 5,15 millioner er etablert 2,57 millioner mobilabonnement, noe som tilsvarer en penetrasjon på så vidt over 50, nærmere bestemt 50,1 prosent.

De finske mobiloperatørene regner med at en får en penetrasjon på over 100 prosent over noen år, siden mange ønsker flere linjer, og vil være knyttet til et datanett samtidig som en snakker i telefonen.

Departementet regner med at penetrasjonen i løpet av sommeren 1999 passerer 60 prosent. Fra 1993 til 1997 har salget av nye mobilterminaler økt dramatisk fra 100.000 til 800.000. Bransjen regner med å selge en million telefoner i år. Blant de nye kundegruppene finner en kvinner og ungdom.

Soneras konsernsjef, Pekka Vennamo har tidligere sammenlignet mobiltelefoner med armbåndsur, som en tidligere bare fikk til konfirmasjonen. Nå bytter folk klokker etter klær og humør.

Tallene viser at den mest typiske mobiltelefoneier er en mann mellom 18 og 25 år

Til toppen